Annons

Annons

Stort tapp i uthyrning för Fabege

Fastighetsbolaget Fabege hade en nettouthyrning om 7 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, att jämföra med 53 miljoner motsvarande period 2017.

För helåret 2018 var nettouthyrningen 159 miljoner kronor (244), framgår i bokslutet för 2018.

Det gångna kvartalets nyuthyrning uppgick till 75 miljoner kronor (92) och således var uppsägningarna 68 miljoner kronor (39).

I det gångna kvartalet sades ett enskilt kontrakt om cirka 27 miljoner kronor upp "vilket drog ner nettouthyrningen", svarar IR-chefen Peter Kangert.

Annons

Annons

Förra veckan blev det också klart att Fabege från och med 2021 tappar ca 100 Mkr i hyresintäkter när Skatteverket flyttar sitt huvudkontor från Fabeges lokaler i Solna Strand till Vasakronans fastighet i Sundbyberg.

Bolagets ekonomiska uthyrningsgrad för hela beståndet inklusive projektfastigheter uppgick till 94 procent vid årsskiftet, mot 95 procent i slutet av september. Uthyrningsgraden i Fabeges förvaltningsbestånd uppgick, likt i slutet av september, till 95 procent.

Avgående Christian Hermelin skriver i vd-ordet att förutsättningarna på Stockholms kontorsmarknad alltjämt är "goda med låga vakanser, hög efterfrågan och därmed stigande hyresnivåer, vilket talar för att vi kommer se fortsatt hyrestillväxt. Under året har vi omförhandlat en hyresvolym om drygt 200 miljoner kronor med en ökning om 29 procent".

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons