Revision

Stort rekryteringsbehov bland revisionsbyråerna

Ett breddat tjänsteutbud, digitaliseringen och ökad efterfrågan inom rådgivning är orsakerna som ligger bakom ett stort rekryteringsbehov hos revisionsbyråerna.

Publicerad 2020-01-13

Deloitte planerar att tillsätta drygt 300 nya tjänster under året, 220 juniora och 80 seniora, vilket ligger i linje med behovet de senaste åren. Tjänsterna är jämt fördelade mellan byråns olika affärsområden. Tillväxten beror främst på en ökad efterfrågan från klienterna. 

På EY har alla affärsområden behov av ny- och ersättningsrekryteringar, men framförallt inom revision och redovisning (assurance) och rådgivning (advisory). Totalt planerar EY att anställda 600 medarbetare.

Grant Thornton har rekryterat brett de senaste tre åren. Närmaste året ska 200–300 personer anställas.

Även Aspia behöver rekrytera. Sedan företaget blev ett separat bolag i juli förra året har rekryteringsbehovet stigit. 

PWC:s personaldirektör Katarina Roddar ser ett konstant ökande rekryteringsbehov, både vad gäller talanger samt att kompetensutveckla befintliga medarbetare.

– Det har varit kandidaternas marknad en tid och därför blir en tydlig och fungerande strategi kopplat till kompetensförsörjning allt viktigare, säger hon till tidningen Balans. I dagsläget ser PWC framför allt ett ökat behov av rekryteringar på mellannivå, främst som en följd av specialisering och nya affärsområden där PWC behöver ny kompetens.

BDO ser ett fortsatt ökande behov av att rekrytera under kommande året. Områden där rekryteringsbehovet är högt är framför allt relaterade till teknikens utveckling.

– BDO har vuxit mycket under de senaste åren och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster, vilket gör att vi har rekryteringsbehov både av juniora och seniora medarbetare inom alla våra affärsområden, säger Daniel Wetterling, HR-chef på BDO, till tidningen Balans. 

Även KPMG planerar för fortsatt rekrytering, med ökat fokus på digitalisering och teknologisk utveckling, bland annat inom områdena AI och cybersäkerhet, skriver tidningen Balans.

Platsannonser