FinansNyhet

”Stort lyft väntar kronan”

Publicerad

Två tunga ekonomer, Luc Luyet på Banque Pictet i Genève och Kamal Sharma på Bank of America Merrill Lynch i London, tycker att den svaga svenska kronan är undervärderad. Båda tror att kronan kommer att ha ökat med drygt 5 procent till och med januari 2020.

Margaret von Platen

– Kronan kommer att stärkas till 2020 eftersom den är mycket undervärderad. Riksbanken borde fortsätta att höja räntorna (när inflationsmålet är uppnått) och den ekonomiska aktiviteten i euro-området borde stabiliseras under andra delen av året. Vi förutspår att kursen kommer att vara runt 10,30 sek per euro. Den största risken i detta scenario är en försämring av handelsrelationerna, säger Luc Luyet, valutastrateg på  förmögenhetsförvaltning hos den schweiziska privatbanken Pictet.

Kronfallet beror enligt honom på Riksbankens agerande med inflationsmålet och den negativa styrräntan. Dessutom spelar den svaga europeiska ekonomin in och rädslan för utökade spänningar inom världshandeln. Detta eftersom den svenska ekonomin är mycket beroende av utrikeshandeln.

Varför flyr de internationella aktörerna kronan?

Annons

– Trots kronans undervärde, har negativa räntor och risker kopplade till euro-området och handelskonflikter försämrat kronans attraktionskraft.

Detsamma gäller för Riksbankens senaste återgång mot en mer “tillmötesgående” penningpolitik, till exempel en begränsad repris av obligationsköpen, och de nya farhågorna för handelskonflikter mellan Kina och USA.

Även Kamal Sharma, senior valutastrateg för G10-valutorna påBank of America i London, anser att kronan har potential.

Annons

– Vi tycker att den svenska kronan är en av de mest undervärderade G10-valutorna. De övriga undervärderade G10-valutorna är den norska kronan, det brittiska pundet och den japanska yenen.

Varför är kronan så låg?

– De tre – fyra senaste åren har de internationella investerarna visat ett stort intresse för den svenska kronan – och om vi granskar landets relativa meriter så borde kronan ha stigit i värde på grund av den goda inre budgetbalansen och den starka externa balansen. Sverige är ett land som borde ha dragit nytta av uppsvinget i den globala tillväxten.

Annons

Problemet är det återkommande temat med centralbankens mycket konservativa strategi. Anledningen är att Riksbanken inte klarar av att generera sitt inflationsmål. Kamal Sharma påpekar att Riksbanken är extra försiktig på grund av de misstag som begicks 2010 när den höjde räntorna i förtid bara för att tvingas sänka dem aggressivt.

– Det faktum att Riksbanken verkar betrakta den svenska ekonomin med andra ögon än övriga aktörer är en källa till frustration, säger han.

Kamal Sharma säger att är man en liten öppen ekonomi och inte kan generera någon inre inflation, måste man se till att ha en svag valuta som skapar inflation. Riksbanken har därför valt att ha en svag krona.

Hur påverkar den svenska ekonomin kronan?

– Tillväxten har varit en liten besvikelse men inte i förhållande till de övriga G10-länderna.

Hur står kronan mot euron i januari 2020?

– Vår prognos ett år framåt är att den stärks från dagens 10,84 kronor per euro. I januari 2020 kostar en euro 10,25 kronor.

– Vår euro- dollar värdering grundar sig också på att euron är undervärderad idag.

Hur ser du på den svenska ekonomin framgent?

– Förväntningarna är att ekonomin ska sakta ner. Förra året växte Sveriges BNP med 2,5 procent och nu växer den med 1,7 procent. Att kronan skulle närma sig en värdering som i det närmaste avspeglar en finanskris borde dämpa något av nedgången i den globala tillväxten.

Annons