FinansNyhet

Stort intresse för KPMG:s digitala skatteoptimering

Med de nya ränteavdragsreglerna blir stora koncerners beräkningar så komplexa att de i princip inte går att göra manuellt, säger KPMG:s skatterådgivare Jörgen Graner.
Publicerad

Lagom till de nya reglerna för företagens ränteavdrag har KPMG tagit fram ett digitalt verktyg som kan hantera de komplicerade beräkningarna.

Rakel Lennartsson

Förra veckan lanserade KPMG ett digitalt verktyg som sannolikt gör konkurrenterna gröna av avund. Mjukvaran som döpts till Korus kan på ett ögonblick beräkna koncerners optimerade skattesituation efter de nya mer komplicerade ränteavdragsreglerna.

Intresset från marknaden har varit stort berättar Jörgen Graner, skatterådgivare och delägare på KPMG.

– Ja, vi har fått väldigt bra respons både från befintliga kunder och icke-kunder. Vi märker ett jättestort intresse så vi känner att vi har tänkt rätt när vi valde att utveckla verktyget.

Annons

Idén om programvaran bygger ursprungligen på kundefterfrågan.

– Vi har märkt en efterfrågan på sådana här verktyg sedan några år tillbaka. Med de nya reglerna för ränteavdrag har behovet aktualiserats. Regelverket är så pass komplicerat att det har blivit angeläget att ta hjälp av teknik.

1 januari 2019 börjar nya regler för företags skattemässiga ränteavdrag att gälla. De nya reglerna som bygger på beslut inom OECD:s Beps-projekt och EU kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

Annons

I korthet kommer koncerners möjlighet till ränteavdrag att begränsas till 30 procent av EBITDA i respektive bolag. I en koncern med flera bolag finns möjlighet att fördela räntekostnaden jämnt över bolagen för att kunna maximera avdragsrätten. För stora koncerner blir beräkningarna snabbt väldigt komplexa.

– Det nya regelverket är så pass komplicerat i bemärkelsen att man måste göra många olika dispositioner. I en stor koncern är det närmast ogörligt att göra manuellt, säger Jörgen Graner.

Målgruppen för verktyget är alla svenska koncerner med ett stort antal svenska dotterbolag. Särskilt fastighetsbranschen har mycket att vinna på verktyget, menar Jörgen Graner, eftersom de har mycket räntekostnader och säkerheten för lånen ligger i själva fastigheten.

Annons

Totalt sett vänder sig Korus till en marknad om hundratals koncerner. Programvaran säljs på licens och är tillgänglig för både kunder och icke-kunder.

Jörgen Graner betonar att programmet bara sköter själva beräkningen av hur skattesituationen kan optimeras genom olika dispositioner. Bedömningsfrågor kring exempelvis vad som är ränta och om avdragsbegränsning kan föreligga vid koncerninterna lån behöver fortfarande göras tillsammans med en skatterådgivare.

Utvecklingsarbetet, som bedrivits med en extern it-firma har tagit cirka sex månader och kostat många miljoner. Jörgen Graners kollega Anders Carls har varit projektledare.

– En stor del av äran ska gå till Anders Carls som tagit sig an uppgiften med stort engagemang. Det är hans intresse och begåvning som har möjliggjort projektet.

Även om KPMG ser Korus som ett första steg i ett långsiktigt digitaliseringsarbete, tror Jörgen Graner att mångmiljoninvesteringen kan räknas hem på bara några månader.

– Vi går inte ut med något pris utan det diskuteras med respektive kund, men i förhållande till värdet för större koncerner är det ett billigt verktyg.

Vinsterna med Korus förutom tidsbesparingen är det säkra resultatet. En dator blir inte trött och gör inga slarvfel, som Jörgen Graner säger.
 

 

Annons