Finans

"Stort intresse för hållbara investeringar i Norden"

Den amerikanska investmentbanken BNY Mellon Investment Management arbetar på att stärka den nordiska närvaron. Nu vill man sprida sina lösningar inom bland annat hållbara investeringar, berättar chefen för Stockholmskontoret.

Publicerad 2019-04-18

BNY Mellon är en av världens största investmentbanker och kapitalförvaltare med närvaro i 35 länder och med 1,7 biljoner dollar i förvaltning, motsvarande 15,7 biljoner kronor.

I slutet av oktober öppnade BNY Mellon Investment Management ett kontor i Stockholm, med en anställd, Johan Stromberg. Han är ansvarig för distribution i Norden och fokuserar främst på institutionella klienter. I London sitter Viktoria von Kunow, chef för distributionen i Norden och inriktad på främst på distributörer och plattformar, exempelvis banker som Nordea, SEB, Avanza och liknande.

– Vår huvudsakliga verksamhet i Norden är att hjälpa institutionella investerare och distributörer med tillgång till våra lösningar och  investmentkapacitet, säger Johan Stromberg.

Han beskriver det som att Norden är en nyckelmarknad för företaget och att den nuvarande satsningen innebär ett långsiktigt engagemang.

– Nu jobbar vi på att ytterligare förstärka närvaron i regionen, fördjupa våra lokala relationer och att öka kännedomen om vårt varumärke.

BNY Mellon Investment Management har nio oberoende investmentdelar, däribland  Insight Investment, Newton Investment Management och Mellon.

– Modellen kombinerar skalfördelar med kulturella särarter och specialistfördelar under ett paraply, säger Johan Stromberg.

Ett exempel är fasta inkomstlösningar från Mellon, som är inriktat på amerikanska investeringar i många olika tillgångsslag, exempelvis BNY Mellon US High Yield Beta Fund.

– Det är en smart betaprodukt, som kombinerar likviditet med kostnadseffektivitet.  Vi ser ett särskilt ökat intresse för den.

Ytterligare exempel är Newton Investment Management, som gör internationella investeringar utifrån olika teman. De har en lång historik av hållbara investeringar, med start redan 1978. Nu ingår ESG – environmental, social and governance – i samtliga av deras strategier. Nyligen har Newton anslutit till 500 andra globala institutioner för att ge stöd åt de rekommendationer om klimatrelaterade finansiella upplysningar som G20-gruppen har satt upp via The FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD.

– Vi vet att det finns ett stort intresse för de här frågorna bland investerarna i den nordiska regionen. Våra investeringsspecialister är rankade mellan A och A+ i investeringsstrategi och med styrning av det FN-stödda investeringsnätverket PRI, Principles for Responsible Investment, säger Johan Stromberg.

Han själv började på BNY Mellon 2017 och påpekar att företaget har en historik i Norden som sträcker sig tillbaka ända till 1911.

Platsannonser

Logga in