FinansNyhet

”Stort intresse för hållbara fonder”

I panelen: Åsa Wallenberg (Storebrand Asset Management/SPP Fonder), Tomas Henriks (Cliens Kapitalförvaltning) och Stefan Klohammar (Movestic). Foto: Montage/respektive företag.I panelen: Åsa Wallenberg (Storebrand Asset Management/SPP Fonder), Tomas Henriks (Cliens Kapitalförvaltning) och Stefan Klohammar (Movestic). Foto: Montage/respektive företag.
I panelen: Åsa Wallenberg (Storebrand Asset Management/SPP Fonder), Tomas Henriks (Cliens Kapitalförvaltning) och Stefan Klohammar (Movestic). Foto: Montage/respektive företag.
Publicerad

Onsdagens panel är enig om att hållbara investeringar och billiga index-fonder är tydliga trender i dag. Framöver spår experterna också allt fler tekniska lösningar som förenklar fondsparandet.

Sara Johansson

Den här veckan har Realtid temavecka – #fonderifokus. Vi fokuserar lite extra på den pågående omstruktureringen av den svenska fondmarknaden. Varje dag publicerar vi i samband med det en panel som får svara på frågor kopplade till det övergripande temat. Idag handlar det om vilka trender vi ser på fondmarknaden i dag.

Påverkansarbetet är rätt verkningslöst utan hotet om exkludering

Åsa Wallenberg, fondchef för Storebrand Asset Management och vd för SPP Fonder:

Annons

Vilka trender kan ni se på fondmarknaden?
– Efterfrågan på hållbara fonder är fortsatt stark. Särskilt bland institutionella investerare men även från privatpersoner. Vi ser också en fortsatt prispress vilket gör att indexfonder fortsätter att vinna mark. 

Vad beror dessa trender på?
– En ökad medvetenhet generellt kring hållbarhet är helt klart drivande, sen har finansmarknaden i Sverige själv drivit frågan länge, inte minst vi på SPP Fonder. Internationellt refereras Sverige ofta till som ett föregångsland. 

– Ökad kunskap om avgifternas betydelse för sparandet har också fått fäste bland sparare vilket påverkar valet av fonder och pekar mot ett ökat intresse för indexfonder. 

Annons

Vad tror ni blir nästa trend, och varför?
– Just nu pågår en ganska svart eller vit diskussion kring huruvida det är bäst att exkludera eller arbeta med aktivt ägarskap. Jag tycker att det är en rätt märklig diskussion som jag hoppas blir mer nyanserad. Som investerare har vi framför allt tre verktyg till vårt förfogande. Vi kan sluta investera i bolag som vi inte tror kommer vara en del av framtiden och allokera mer kapital till de vi tror på. Därutöver kan vi arbeta med att påverka de bolag vi menar har möjlighet att förändra sig och inte minst tvinga fram bättre rapportering kring hur ett företags affärsmodell påverkar bland annat klimatet. Men allt detta samverkar.

– Min förhoppning är att vi får en mognare och mer strategisk diskussion, kring vilket verktyg som lämpar sig bäst i varje given situation. Hållbarhet är en alldeles för viktig fråga att ”tjafsa bort”.  Vi får inte heller glömma bort att våra kunder har krav på oss vad de vill vara investerade i och tillhandahålla produkter som passar dem.

– TCFD och annan rapportering kommer att leda till ökad transparens. Det i sin tur kommer att göra det lättare för kunder att filtrera på det som de menar är viktigt och förhoppningsvis ”tvinga” fram mer hållbarhet i fonder. Möjligen gör det att vi också ser fler nischade fonder på olika teman.

Annons

Tror på allt fler tekniska lösningar inom fintech som förenklar fondsparandet

Tomas Henriks, marknadschef, Cliens Kapitalförvaltning:

Vilka trender kan ni se på fondmarknaden?
– De mest uppenbara trenderna är ökade krav och efterfrågan på hållbarhet och att closet-index fonder tappar flöden till fördel för billiga indexfonder. Utöver detta kan vi räkna med fortsatt ökade regleringar som syftar till att förbättra det allmänna kund- och konsumentskyddet.

Vad beror dessa trender på?
– Hållbarhetstrenden har flera bakomliggande anledningar. Dels är det ämne som är lätt att ta till sig, alla vill väl ha ett bättre och mer hållbart samhälle. Sen påverkar både press och politiska krafter i stor utsträckning, det går inte att öppna en tidning idag utan att flera artiklar handlar om hållbarhet. Det är onekligen en positiv trend och som bransch har vi en stor möjlighet att påverka bolagsledningar i rätt riktning. 

Vad tror ni blir nästa trend, och varför?
– De närmaste åren tror jag att vi kommer få ser allt fler tekniska lösningar inom fintech som förenklar fondsparandet. Det finns ett helt gäng sparappar på den svenska marknaden i dag, men om man ska vara ärlig så ingen av dem är särskilt innovativ. Men inom ett par år kommer det sannolikt utvecklas tekniska fondsparandelösningar som kommer påverka fondmarknaden i större utsträckning.

Konsolideringen beror på nya regelverk som kräver stora resurser

Stefan Klohammar, investeringsdirektör på Movestic:

Vilka trender kan ni se på fondmarknaden?
– Trenden är väl i så fall att vi inte ser trender på samma sätt som tidigare. Det finns absolut ett stort intresse för hållbara fonder, dock inte nödvändigtvis ett ökat intresse. Det finns också ett ökat intresse av att spara i fonder med ett speciellt syfte, till exempel fonder med skydd. När det gäller utbudet ser vi generellt en konsolidering inom branschen som långsiktigt urholkar mångfalden av fondbolag och fonder.

– I ett längre perspektiv ser vi efter det tidigare stor fokuset på indexfonder nu en mer balanserad syn med ett ökat intresse för aktivt förvaltade fonder.

Vad beror dessa trender på?
– Konsolideringen beror på nya regelverk som kräver stora resurser, politiseringen inom premiepension i kombination med en allmän mognad i branschen.

– Förhoppningsvis beror det ökade intresset för aktiva fonder på en insikt om vikten av att ta lagom risk i sitt sparande, sannolikt hänger det ihop med att man i en lågräntemiljö letar olika sätt att skapa avkastning.

Vad tror ni blir nästa trend, och varför?
– Fondrobotar som på riktigt utgår från individens behov och preferenser till skillnad mot dagens breda flora av det dåliga äktenskapet mellan robot och fondifond. 

Annons