Peter van Berlekom, vd för Espiria. Foto: Espiria
Peter van Berlekom, vd för Espiria. Foto: Espiria
Fonder

Storstädning bland innehaven när Espiria lägger om kursen

Fondfamiljens nya chef skrotar innehav som inte uppfyller FN:s hållbarhetsmål.

Uppdaterad 2020-10-18
Publicerad 2020-10-16

I juni tillträdde Peter van Berlekom som ny chef för fondfamiljen Espiria, som är en del av East Capital Group. Sedan dess har han lett ett omfattande arbete med att etablera en ny institutionell investeringsprocess – från modellstyrd förvaltning till fundamental stock-picking med utökat fokus på hållbarhet.

– Det är relativt enkelt och det är det som är tjusningen i det här. Genom en enkel scoringmodell identifierar vi växande lönsamma bolag som har stigande marginaler och sina finanser i ordning. Den typ av bolag tenderar helt enkelt att långsiktigt gå bättre än andra bolag, säger Peter van Berlekom till Realtid.

Som exempel på sådana bolag nämner han de amerikanska techjättarna med Microsoft i spetsen, men även svenska Essity.

– Essity är globala, har stabilitet och bra tillväxt, och marginalerna är trendmässigt på väg uppåt, säger han.

Han var tidigare global aktiechef på Alecta och Nordea och brinner för hållbarhet. I sin tidigare roll har han startat två ESG-fonder med inriktning på svenska aktier, Swedish Stars på Nordea och Hållbar Tillväxt Sverige på Alfred Berg. År 2016 vann hans fond Hållbar Tillväxt Sverige pris i kategorin Sverigefonder.

– Affärsrisken minskar för bolag som sköter sig inom hållbarhet och FN:s globala mål för hållbar utveckling att utgöra den främsta drivkraften och basen för vårt aktiva ägande och påverkansarbete, säger han.

Under sommaren gjorde Espiria om ungefär 80 procent av sin portfölj. Man minskade sitt innehav och gick från över 300 bolagsinnehav till ungefär 100, inklusive emerging markets.

– Kärnan i det nya Espiria är teknologi, hälsovård, konsumentprodukter och industri. Dessa sektorer utgör ungefär 75 procent av vårt innehav. Sedan vi lade om portföljen i juni så har innehavet utvecklats ekonomiskt bra, men långsiktigt är det för tidigt för att dra några slutsatser. Däremot är målet jätteklart: Vi ska kvalitetssäkra portföljen ur alla perspektiv, finansiellt och hållbarhetsmässigt, säger Peter van Berlekom.

Platsannonser