Ingmar Rentzhog, vd och en av grundarna till Laika Consulting
PR

"Största utmaningen har varit att anpassa verksamheten till GDPR"

"Kravet att även onoterade bolag ska kommunicera med sina investerare kommer att öka". Det säger Ingmar Rentzhog, vd och en av grundarna till Laika Consulting, till Realtid. En allt större del av pr-byråns kunder utgörs av just onoterade bolag. 

Publicerad 2018-01-31

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– Våra investerarkanaler har växt både organiskt och via förvärv. Investerarbrevet.se har ökat antalet prenumeranter till över 100.000 och vi har även inlett ett strategiskt samarbete med Nordens största Facebook-grupp för småbolag, Småbolagsjakten. Antalet medlemmar växer och vi ligger just nu på 35.000 investerare. Facebook blir en allt viktigare kanal för att nå investerare och där investerarna är där vill vi vara. Förutom våra investerarkanaler har vi lanserat en IR tjänst för våra kunder där de i realtid kan jämföra viktiga nyckeltal i sin aktie med liknande bolag på börsen, så kallad "peer-analys i realtid".

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?

– Den största utmaningen har varit att anpassa verksamheten till GDPR. För att möta det nya regelverket har vi integrerat och byggt ihop alla våra databaser, så att vi ska kunna hantera all data på ett korrekt sätt.

Har ni sett nya kundmönster under 2017?

– Ja, förutom en hög efterfrågan på våra tjänster bland noterade bolag och finansbolag har vi fått fler förfrågningar från onoterade bolag som genom crowdfunding lyckas ta in kapital utan att först behöva notera sig. Detta är en nisch som vi tror kommer att växa stort framöver och det kommer också att innebära större krav för onoterade bolag att kommunicera med investerarna.

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

– Digitalisering är en stark trend i många branscher så även vår. En annan trend är möjligheterna med crowdfunding.

Vad händer hos er under 2018? 

– Vi kommer att jobba än mer med sociala kanaler och vi kommer även att fortsätta utveckla våra IT-verkyg som gör oss unika både gentemot våra uppdragsgivare men även vårt investerarnätverk. Bland annat kommer vi inom kort lansera en AI baserad LifeScience analysmotor där samtliga noterade LifeScience-bolag i Sverige sorteras in och kan jämföras med varandra.

Platsannonser