Storslakt på Jyske Bank

177 anställda mister sina jobb.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2014-06-16

Efter fusionen med BRFKredit väljer Danmarks tredje största bank, Jyske Bank, att säga upp 177 heltidsanställningar. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagsmorgonen.

Det långsiktiga målet är att banken endast ska ha 4.000 heltidsanställda, vilket är 444 färre än i dag.

Anledningen banken ger är lägre aktivitet, sjunkande lånevolym utom för bostadslån, IT-konverteringen av Spar Lolland till Jyske Bank och en sammanslagning av stabsfunktioner på BRFkredit och Jyske Bank.

92 av anställningarna upphör med omedelbar verkan. Resten av nedskärningarna sker i samband med planerade pensionsavgångar och interna omplaceringar under de kommande 12 månaderna.

I samband med outsourcing av IT-verksamhet BRFkredit, flyttar 20 anställda från BRFkredit till JN Data under andra halvåret 2014.

Tre filialer slås samman inom Jyske Bank under andra halvan av 2014. Løkken Branch slås samman med Brønderslev Branch, dessutom slås filialerna i Sakskøbing och Rødby samman med Maribo Branch. Det anses att dessa åtgärder ska medföra kostnadsanpassning och anpassning av kontorsnätet efter övertagandet av Spar Lolland.

Platsannonser