FinansNyhet

Storskogen har satt introduktionskurs

Publicerad

Det slutgiltiga priset i Storskogen erbjudande är fastställt till 38,5 kronor per B-aktie, motsvarande en pre-money equity värdering om 56,4 miljarder kronor.

Realtid.se

Det var den 16 september som Storskogen meddelade sin avsikt att genomföra en börsnotering.

Första dag för handel förväntas bli den 6 oktober. AMF, fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Cliens Kapitalförvaltning, Daniel Kaplan, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Lannebo Fonder, Nordea Investment Management, ODIN Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt och Skandia Fonder AB på uppdrag av investeringsfonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan Fonder har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 11 050 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Bland huvudägarna Ronnie Bergström, Alexander Murad Bjärgård, Daniel Kaplan och Peter Ahlgren avser Ronnie Bergström och Peter Ahlgren att sälja en mindre del av sina innehav av B-aktier, Alexander Murad Bjärgård avser att inte sälja några aktier i erbjudandet och Daniel Kaplan avser att förvärva ytterligare B-aktier motsvarande ett belopp om upp till 150 miljoner kronor i samband med erbjudandet.

Annons

De nyemitterade B-aktierna förväntas tillföra Storskogen cirka 6 miljarder kronor före transaktionskostnader. 

AMF, fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Cliens Kapitalförvaltning, Daniel Kaplan, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Lannebo Fonder, Nordea Investment Management, ODIN Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt och Skandia Fonder AB på uppdrag av investeringsfonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan Fonder har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 11 050 miljoner kronor. 

B-aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och i vissa andra jurisdiktioner i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.

Annons

Den första handelsdagen för B-aktierna förväntas bli den 6 oktober

 

Annons