FinansNyhet

Storebrand passerar 1000 miljarder norska kronor i förvaltat kapital

Jan Erik Saugestad, vd, Storebrand Asset ManagementJan Erik Saugestad, vd, Storebrand Asset Management
Jan Erik Saugestad, vd, Storebrand Asset Management. Foto: Storebrand
Publicerad

Bakom Storebrands tillväxt under det andra kvartalet ligger tillväxt och ökad lönsamhet inom försäkringsaffären.

Marlène Sellebråten

Norska försäkringsbolaget Storebrand redovisar ett nettoresultat om 1 353 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2021, jämfört med 808 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år. Tillgångarna under förvaltning ökade under kvartalet med 18 procent till 1 037 miljarder norska kronor, en ökning med 157,3 miljarder norska kronor jämfört med motsvarande kvartal år 2020. Det är första gången i bolagets historie att det totala förvaltade kapitalet överstiger 1 000 miljarder norska kronor. Intäkterna från försäkringspremier ökade med 18 procent under kvartalet jämfört med föregående år. Det framgår av Storebrands delårsrapport för det andra kvartalet 2021. 

– Storebrandkoncernen levererar ett starkt kvartalsresultat på 1 353 miljoner norska kronor, driven av underliggande tillväxt inom sparande och försäkring, i kombination med disciplinerad kostnadskontroll och ökad lönsamhet inom försäkringssegmentet. Avgifts- och administrationsintäkterna ökar med 13 procent medan de årliga portföljpremierna inom försäkring ökade med 18 procent jämfört med samma kvartal förra året. En milstolpe är passerad: tillgångarna under förvaltning överstiger nu 1000 miljarder norska kronor. Tillväxten bekräftar att våra kunder värdesätter Storebrands starka position inom hållbara investeringar, liksom vårt breda produktutbud med stark investeringsresultat, säger Odd Arild Grefstad, vd för Storebrand, i en skriftlig kommentar till rapporten.

Odd Arild Grefstad, vd och koncernchef, StorebrandOdd Arild Grefstad, vd och koncernchef, Storebrand

Annons

– Vårt huvudmål är att skapa värde för våra kunder. 1000 miljarder i AUM är i detta sammanhang en milstolpe som vi är mycket stolta över och ett tecken på att våra kunder har fortsatt förtroende för oss. Hållbarhet är fortfarande en viktig drivkraft eftersom våra kunder fortsätter att be om investeringslösningar som anpassar portföljerna till deras övergripande klimatambitioner eller andra viktiga ESG-problem som naturrelaterade frågor,  säger Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Asset Management.

Han fortsätter:

– Ett ökat kundintresse för alternativa investeringar har också bidragit till de starka resultaten. Kunder inser alltmer behovet av att vara hållbara i alla tillgångsslag, inklusive fastigheter, privat kapital och infrastruktur. Att skapa värde i detta utrymme är en viktig del av vår strategi framöver.

Annons

StorebrandKälla: Storebrand

Nyckeltal andra kvartalet 2021 (andra kvartalet 2020)

  • Intäkter: 1 473 miljoner norska kronor, +13,2 procent (1 301)
  • Rörelseresultat: 686 miljoner norska kronor (580)
  • Resultatet före skatt: 1 225 miljoner norska kronor (684)
  • Resultat efter skatt: 1 173 miljoner norska kronor (453).
  • Förvaltat kapital: 1 037 miljarder norska kronor (880)
  • Solvensgrad: 172 procent (163)
Annons