Morgonsvepet

Storebrand köper private equity-aktör

Storebrand köper private equity-aktör, Moberg Pharma säljer OTC-verksamhet för miljardbelopp, Eniro gör nedskrivning för halv miljard och Morgan Stanley i största uppköpet sedan finanskrisen. Det är några av tisdagens rubriker i morgonsvepet.

Publicerad 2019-02-12

Storebrand köper private equity-aktör
M&A Storebrand Asset Management stärker sin position inom private Equity genom förvärv av Cubera Private Equity, enligt ett pressmeddelande. Cubera är en nordisk aktör som erbjuder investorer exponering mot nordisk private equity genom andrahandsmarknaden. Cubera har 9 miljarder norska kronor under förvaltning, huvudsakligen for internationella investerare. Storebrand Asset Management har mer än 700 miljarder norska kronor under förvaltning.
"Vi bygger en stark nordisk aktör inom private equity med ett av Nordens största investeringsteam. Detta komplementerar vårt private equity-erbjudande och gör oss till en naturlig partner för internationella kunder som vill investera i Norden, säger koncenchef för kapitalförvaltning Jan Erik Saugestad.
Cuberas justerade resultat innan skatt spås landa i storleksordningen 50 miljoner norska kronor. Köpeskilingen uppgår till 300 miljoner kronor men kan öka med hänvisning till kapitalinhämtning till en ny fond som förvaltas av Cubera.

Moberg Pharma säljer OTC-verksamhet för miljardbelopp
M&A Moberg Pharma AB har ingått avtal med ett holdingbolag ägt av RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om försäljning av hela Moberg Pharmas OTC-verksamhet, mot ett kontant vederlag om 155 miljoner dollar, motsvarande 1 431 miljoner kronor.  Detta medför en reavinst om cirka 500 miljoner kronor. Bolaget avser att använda det kontanta vederlaget till att återlösa sina utestående obligationer och till en utdelning till sina aktieägare om cirka 43–45 kronor per aktie. Köparen har därutöver åtagit sig att tillskjuta finansiering om totalt 5 miljoner dollar,  motsvarande 46 miljoner kronor till bolaget. Halva beloppet används för att teckna sig för nyemitterade B-aktier i Moberg Pharma, till ett pris om 35,16 kronor per aktie. Resterande belopp används till ett lån till bolaget med tillhörande teckningsoptioner. Transaktionen är bland annat villkorad av aktieägarnas godkännande vid en bolagsstämma i Moberg Pharma.
Rådgivare för Moberg Pharma var: Sawaya Partners, Hansen Law, Gernandt & Danielsson. Rådgivare till köparen var: Sidley Austin LLP och Roschier.

Eniro gör nedskrivning för halv miljard
Börs Eniro minskade de totala rörelseintäkterna för helåret med 16 procent till 1 393 miljoner kronor. Ebita minskade med 9 procent till 206 miljoner kronor. Bolaget gör en nedskrivning av goodwill med -568 miljoner kronor. Resultatet för helåret landade på -573 miljoner kronor, att jämföra med föregående år om 124 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet minskade intäkterna med 17 procent jämfört med året innan. Ebitda uppgick till 37miljoner kronor, att jämföra med 44 miljoner kronor samma kvartal året innan. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning ska utgå, varesig på stam- eller preferensaktier.

Asien stiger brett
Börs Efter att amerikanska och kinesiska företrädare uttryckt förhoppningar om att kunna närma sig i pågående handelssamtal i Peking stiger Asienbörserna brett på tisdagsmorgonen, skriver Reuters.
Vid 05.30 noteras Nikkei på +2,6  procent, Shanghai på +0,7 procent, Shenzhen på +1,4  procent,  Hongkong på +0,2  procent och Kospi på +0.5 procent.

Morgan Stanley i största uppköpet sedan finanskrisen
Bank Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley har ingått en avtal om att förvärva kanadensiska Solium Capital för 900 miljoner dollar med en premie på 43 procent i förhållande till fredagens stängningskurs för den kanadensiska kapitalförvaltaren.  Förvärvet av Solium är det största uppköpet som MOrgan Stanley genomfört sedan finanskrisen, alltså sedan 2008, , skriver Bloomberg News.

Nordisk bankapp tar in 136 miljoner kronor
Fintech Den danska bankappen Lunar Way har tagit in 13 miljoner euro, motsvarande cirka 136 miljoner kronor i riskkapital  från investerare, enligt Breakit som hänvisar till Techcrunch. Finansieringsrundan leddes av Seed Capital med deltagande från Greyhound Capital, Socii Capital och flera individuella investerare från banksektorn. Appen har i nuläget 10 000 nya användare per månad och bolaget beskrivs som en konkurrent till svenska Dreams.

 

Platsannonser