Åklagaren går på knockout i unik förundersökning. Här får Accumulate bekräftat att dess polisanmälan tas på största allvar.
Bank

Storbankernas Mobilt bank-ID utreds för brott

Sedan november i fjol pågår en förundersökning mot bankägda Finansiell ID-Teknik BID AB om patentintrång, uppger källor för Realtid. BID:s vd och styrelseledamöter riskerar fängelsestraff vid en fällande dom. Det är Accumulate AB som har polisanmält BID för att ha stulit tekniken bakom mobilt bank-ID. Accumulates vd, Stefan Hultberg, bekräftar att det pågår en förundersökning.

Uppdaterad 2017-08-24
Publicerad 2017-08-24

–Vi fick besked den 14 november i fjol att Internationella åklagarkammaren i Stockholm hade beslutat att inleda en förundersökning. Den grundar sig i en polisanmälan som vi lämnade in i oktober, säger Stefan Hultberg till Realtid.se.

Polisanmälan riktar sig mot BID, dess vd Johan Eriksson och styrelsen.

Realtid.se har också kunnat ta del av skriftlig dokumentation som bekräftar Stefan Hultbergs uppgifter. I ett beslut som fattats av kammaråklagare Jennie Kronlund står att "Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats." Hon skriver även att "...åtal är påkallat av särskilda skäl". Därmed inleds förundersökning.

Enligt Stefan Hultberg bygger polisanmälan på analyser som pekar på att BID har gjort sig skyldigt till patentintrång.

–Vi har låtit göra flera objektiva analyser, externt, som visar att det står helt klart att BID har gjort sig skyldigt till intrång i vårt patent, säger Hultberg.

Såvitt Stefan Hultberg vet har ingen ännu delgivits misstanke. Men han menar att det viktigt att åtal väcks.

–Det är ett ofog att stora bolag, som till exempel bankerna, anser sig ha rätt att stjäla uppfinningar från små innovationsföretag. På sikt leder deras beteende till att Sverige dräneras på innovationskraft, kreativitet och i förlängningen även tillväxt.

Om åtal väcks för patentintrång blir det första gången som patentlagens straffrättsliga del tillämpas. Ingen har hittills åtalats enligt patentlagen. Därmed måste förundersökningen betraktas som tämligen unik i svensk rättshistoria. En fällande dom kan leda till böter eller fängelse i upp till två år för BID:s vd Johan Eriksson och bolagets styrelseledamöter.

Tvisten mellan Accumulate och storbankernas BID har pågått sedan 2010-2011. Bankerna var då i full färd med att lansera ett eget system för mobilt bank-ID, men efter att ha sett Accumulates lösning bytte de spår. Stefan Hultberg hävdar att BID då stal den teknik som Accumulate visat upp för dem. I maj i år lämnade Accumulate in en civilrättslig stämning i Stockholms tingsrätt. Av stämningsansökan framgår att Accumulate kräver ersättning och skadestånd på sammanlagt sex miljarder kronor. Bolaget hävdar att den nya tekniken har skapat besparingar hos bankerna på totalt åtta miljarder.

Storägare i BID är bland andra Swedbank, Handelsbanken, SEB och Danske Bank. I tidigare samtal med Realtid.se har de dock frånsvurit sig allt ansvar för eventuellt patentintrång och istället hänvisat till BID samt menat att allt ansvar ligger där.

Realtid.se har resultatlöst sökt BID:s vd, Johan Eriksson, för kommentar. Kammaråklagare Jennie Kronlund befinner sig på tjänsteresa och har inte kunnat nås.

Platsannonser

Logga in