Finans

Storbankerna överträffar FI:s krav på kärnprimärkapitalrelation

SEB, Swedbank och Handelsbanken (SHB) hade mellan 2,9 och 3,7 procentenheter högre kärnprimärkapitalrelation än Finansinspektionens krav i slutet av det första kvartalet.

Publicerad 2020-05-25

SEB:s relation om 16,8 procent var 3,1 procentenheter över Finansinspektionens krav, SHB:s 17,6 procent var 3,7 enheter över och Swedbanks 16,1 procent var 2,9 procentenheter över FI-kravet. Dessa banker har sedan tidigare kvartalsrapporterat sina kapitalnivåer och bedömda myndighetskrav. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

FI:s sammanställning visar att även Landshypotek, Länsförsäkringar, Kommuninvest, Svenskt Exportkredit (SEK), SBAB, Skandiabanken, Avanza och Nordnet uppnådde ställdra krav. 

Dessa två grupper utgör tillsammans tillsynskategorierna 1 och 2. 

Publiceringen av kapitalkraven syftar till att tydliggöra effekten av FI:s krav, inklusive pelare 2. Pelare 2 är samlingsnamnet för de regler som styr företagens interna kapitalutvärdering och FI:s översyns- och utvärderingsprocess, där FI:s samlade kapitalbedömning är en viktig del. FI beslutade om utformningen av de förstärkta kapitalkraven i september 2014.

Redovisningen omfattar de tre storbankerna, Handelsbanken, SEB och Swedbank samt Landshypotek, Länsförsäkringar, Kommuninvest, Svenskt Exportkredit (SEK), SBAB, Skandiabanken, Avanza och Nordnet.

1 Totalt kapitalkrav, tre storbanker (i procent av riskvägt exponeringsbelopp)

Platsannonser

Logga in