Bank

Storbankerna fortsätter tappa inom bolån

De svenska storbankerna fortsatte tappa marknadsandelar inom bolån till mindre aktörer under det andra halvåret förra året, uppger Finansinspektionen (FI) i sin bankbarometer.

Publicerad 2019-04-04

– Retailbankerna stod vid årsskiftet för nästan 20 procent av den totala bolånestocken i Sverige, skriver FI.

Sedan 2014 har utlåningen till allmänheten ökat i alla segment och konsumtionskrediter har haft den snabbaste tillväxttakten, vilket dock upphörde förra året.

– Under andra halvåret 2018 bröts den trenden. Varken hushålls- eller företagsutlåningen ökar nu, vilket kan bero på sjunkande bostadspriser och oroligare marknader, skriver FI.

Bankbarometern publiceras halvårsvis.

 

Platsannonser