Bank

Storbanker får ansvar för kontantservice

Banker med verksamhet i Sverige och med en inlåning på över 70 miljarder kronor ska tillhandahålla platser för kontantuttag till konsumenter och insättningar av dagskassor till företag.

Publicerad 2019-10-01

Det skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande med anledning av att regeringen på tisdagen överlämnade en proposition till riksdagen med förslag om att säkerställa tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag i hela landet.

"Förslaget innebär att de stora bankerna ska ges ett särskilt ansvar för att se till att det finns en fungerande kontantservice i hela landet. Den som är beroende av kontanter för att sköta sin vardagsekonomi eller sitt företagande ska fortsatt kunna känna sig trygga i att den servicen kommer att finnas i hela landet",  säger finansmarknadsminister Per Bolund i en skriftlig kommentar.

Enligt förslaget ska regeringen i föreskrifter precisera vad den skyldigheten innebär. Om en svensk bank inte fullgör sina skyldigheter, ska Finansinspektionen få ingripa genom föreläggande om rättelse och sanktionsavgift.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Platsannonser