FinansNyhet

Storägarna i Hoist Finance vill ha ny styrelse

Hoist FinanceHoist Finance
Per Arwidsson äger 15,7 procent i Hoist Finance och fastighetsprofilen Erik Selin 14 procent.
Publicerad

Aktieägare som representerar mer än 10 procent av de utestående aktierna och rösterna i Hoist Finance AB (publ) har begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma.

Camilla Jonsson

Aktieägarna har föreslagit en minskning av antalet styrelseledamöter till sex och nyval av fem ledamöter. Kallelse kommer att skickas ut inom två veckor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Över 10 procent finns det bara två ägare som har, de är Per Arwidsson som har 15,7 procent och fastighetsprofilen Erik Selin som har 14 procent.

Per Arwidsson ägde under 1980-talet Convector Fastighets AB med det konstinköpande dotterbolaget Convector Art Collection. I samband med fastighetskrisen i 1990-talets början kollapsade flera fastighetsbolag, däribland Convector. Han grundade också 1979 fastighetsföretaget Granen, som 2017 namnändrades till Arwidsro

Annons

Vad som är anledningen till storägarnas krav framgår inte. Kanske finns förklaringen i börskursen. Aktien har det senaste året gått ned med 16,8 procent.

I nuvarande styrelse sitter:

På Hoist Finance årsstämma den 13 april valdes Mattias Carlsson till styrelseordförande. Fredrik Backman, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Helena Svancar och Peter Zonabend valdes till nya ordinarie styrelsemedlemmar.

Annons
Annons