Stora risker med fildelningsförsäkring

<pufftextlänk>Tankafritt.nu:s och Delautrix "konkurrent" Trygg-Hansa varnar sajternas medlemmarna för att de inte kan få ut några pengar om fildelningsskyddet bedöms som olagligt.</pufftextlänk> "Du har ingen laglig möjlighet att kräva ut pengarna då", säger försäkringsbolagets jurist Claes Hjalmarsson. Även upphovsmännen tar stora risker.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2006-07-10

– Den här personen riskerar att bära med sig skulderna resten av livet. Det kan man tycka borde ha avskräckt honom, säger Trygg-Hansas jurist Claes Hjalmarsson angående Magnus Bråths fildelningsförsäkringen Tankafritt.nu.

– Det är en ganska beräknad risk. Som det ser ut nu ska det vara lugnt, svarar Magnus Bråth.

Turerna har varit många kring Tankafritt.nu den senaste tiden. Sedan det framkom att tjänsten inte var att betrakta som en försäkringsrörelse har det väckts frågor kring hur tillförlitligt fildelningsskyddet verkligen är.

Realtid.se har talat med ett flertal jurister och fått svaret att tjänsten är belagd med risker – i båda ändar.

Konsumentverkets jurist Gunnar Wikström tolkar Tankafritt.nu:s användaravtal som att Magnus Bråth måste ta ett personligt betalningsansvar för verksamheten, då Tankafritt.nu är en enskild firma.

– Avtal ska hållas. I avtalsvillkoren står det att "om betalar ni den här avgiften, betalar jag böterna". Fullföljer han inte sin del av avtalet har de rätt att kräva att få ut pengarna, säger Wikström till Realtid.se.

I en klausul i Tankafritt.nu:s villkor för sina medlemmar förbehåller firman sig rätten att utan förvarning göra ändringar i villkoren. Det är en klausul som Gunnar Wikström menar inte är giltig.

– Konsumentverket får ofta anmälningar om att sådana villkor finns. Men så får man inte göra, det är ett oskäligt avtalsvillkor, säger han.

Det innebär att de villkor som de medlemmar som har gått med i Tankafritt.nu också kommer att gälla om det blir tal om ett fildelningsbrott. Tjänsten, och Magnus Bråth personligen, blir därmed skyldig att betala fildelningsböterna.

Om Bråth, som nyligen gick på a-kassa, inte har råd att betala skulderna kan han få problem med sin privatekonomi.

– Är det en försäkringsrörelse är man skyldig att vara återförsäkrad. Det rör det sig inte om här. Här kan det gå åt skogen. Skulderna lever ju kvar i all evighet egentligen, om han inte får skuldsanering, säger Wikström

Även Delautrix, som är ett handelsbolag som erbjuder samma tjänster, ligger illa till om de inte har råd att betala fildelarnas böter.

– Det är precis som med en enskild firma, men man har ett delat betalningsansvar mellan handelsbolagsägarna.

Det är inte bara tjänsternas grundare som tar stora risker. Även medlemmarna kan få problem om tjänsterna vid en granskning bedöms vara olagliga. Då spelar det ingen roll att avtalet mellan parterna är i sin ordning.

Liknande tjänster som täcker olika former av böter, som Planka.nu och Tagen.se, har tidigare funnit ett kryphål i lagen. Det menar försäkringsbolaget Trygg-Hansas jurist Claes Hjalmarsson inte täcker Tankafritt.nu och Delautrix.

– Jag gör här en annan bedömning än de som tidigare har granskat saken, säger han

Om tjänsten bedöms som olaglig är inte Tankafritt.nu och Delautrix tvungna att betala ut pengar om en medlem får fildelningsböter. Då tolkar rättsväsendet det som att avtalet som har slutits mellan tjänsterna och medlemmarna inte förtjänar rättsordningens stöd. Därmed får fildelarna inte ut pengar, förklarar Hjalmarsson.

Men de har ju betalat in pengar för det?

– Bondfångeri är ett starkt uttryck, men det är en uppenbar risk att man betalar in pengar till något som aldrig kommer att utbetalas, säger Claes Hjalmarsson.

Skulle du som konsument kunna tänka dig att ingå ett sådant här avtal?

– Nej, det skulle jag inte göra. Det är en så uppenbar risk att det inte finns några pengar. Du har ingen laglig möjlighet att kräva ut pengarna och har nog betalat för en tjänst som aldrig kommer att infrias. För även om avtalen kan gälla mellan parterna, kan domstolarna förmodligen inte hjälpa till att kräva in ersättningen.

Tankafritt.nu:s Magnus Bråth säger sig vara medveten om de personliga risker han har tagit när han lanserade tjänsten, men att han har bedömt sannolikheten för riktigt stora bötesbelopp som liten.

– Men om bötesbeloppen hamnar i mångmiljonklassen blir det tungt för oss. Särskilt för mig, som hamnar i en rävsax, medger han.

Samtidigt menar han att han har samma skyldigheter att hålla sina åtaganden som andra företag, och klausulen som ger Tankafritt.nu rätt att ändra i villkoren menar Bråth endast gäller förtydliganden av olika slag.

Trygg-Hansa menar att din tjänst är olaglig, hur ser du på det?

– Men det har prövats, så vitt jag vitt. Det har ju funkat med Tagen.se, som gäller trafikböter. Sedan är det så att även om han skulle ha rätt så har ju jag mycket att förlora på att inte betala ut böter. Jag är inte en okänd person längre. Det skulle vara en ekonomisk och personlig katastrof för mig att backa ur något, säger Magnus Bråth.

Det handlar alltså mycket om tillit?

– Jag vill hävda att det är en laglig verksamhet, och att det har prövats. Men även om Trygg-Hansa skulle ha rätt står jag med min person som garant.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in