Konjunktur

Stora coronaeffekter enligt OECD

Coronaviruset är den största riskfaktorn för den globala ekonomin sedan finanskrisen enligt OECD.

Publicerad 2020-03-02

Till följd av coronakrisen skruvar OECD ned den globala tillväxten 0,5 procentenheter. I november förutspåddes den bli 2,9 procent 2020, nu är siffran nere på 2,4 procent, skriver Direkt. 

Nästa år spås 3,3 procents tillväxt – i novemberprognosen var det 3,0 procent för 2021.

I prognosen klingar effekterna för coronaepidemin av under andra halvåret i år, vilket ger en återhämtning 2021. Men om världen inte får bukt med spridningen väntar betydligt sämre tider, den globala tillväxten skulle då kunan sjunka till 1,5 procent 2020. Det skulle innebära en halvering av den väntade tillväxttakten. 

Platsannonser