Bank

Stor räntestegring att vänta enligt Riksbanken

Vice riksbankschef Henry Ohlsson räknar med väsentligt högre nominella räntor på lång sikt

Uppdaterad 2016-03-18
Publicerad 2016-03-18

– Även om vi inte kommer att få se en återgång till de nominella räntenivåer som vi tidigare betraktade som normala kommer de nominella räntorna på lång sikt att bli väsentligt högre än vad de är i dag, det säger vice riksbankschef Henry Ohlsson  i ett föreskrivet anförande enligt nyhetsbyrån Direkt.

– Det är viktigt att ekonomiska aktörer som i dag fattar beslut med långsiktiga konsekvenser har detta i åtanke. Det kan till exempel handla om hushåll som idag lånar för att köpa en bostad. I framtiden kan räntorna på dessa lån ligga tre–fyra gånger högre än dagens bolåneräntor.

De framtida globala realräntorna kan vara av storleksordningen 1,5–2,5 procent och med  ett inflationsmål och inflationsförväntningar på 2 procent i Sverige skulle ge nominalräntor på 3,5–4,5 procent. Demografiska förändringar som man kan se framöver talar för att det globala sparandet kommer att minska. Detta talar för högre globala realräntor.

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in