FinansNyhet

Stor ökning av sociala bedrägerier under augusti

InvesteringsbedrägerierInvesteringsbedrägerier
Foto: Pete Linforth via Pixabay
Publicerad

Vishing och nummer-spoofing  bland anledningarna till den stora ökningen av antalet sociala bedrägerier, vilka inkluderar investeringsbedrägerier, under augusti månad, enligt Polisens nationella bedrägericenter, NBC.

Marlène Sellebråten

I augusti månad anmäldes totalt 16 872 bedrägeribrott, vilket motsvarar en minskning med 25 procent jämfört med augusti 2019. Av det totala antalet bedrägeribrott under augusti 2020 stod kortbedrägerierna för den största andelen med sammanlagt 7720 kortbedrägerier.

Medan kortbedrägerier stadigt minskat under våren för att, i augusti, vända till en svagt uppgående trend, har antalet bedrägerier genom social manipulation istället ökat med 14 procent jämfört med juli, till sammanlagt 1427. Av totalen stod investeringsbedrägerier för 7,4 procent (motsvarande 106 fall). Av de totalt 21033 bedrägerier mot äldre/funktionsnedsatt som hittills anmälts under 2020 var den största andelen sociala bedrägerier, detta enligt Polisens nationella bedrägericenters rapport ”Brottsutvecklingen – bedrägerier i Sverige augusti 2020”.

Under 2019 anmäldes 1600 sådana investeringsbedrägerier till ett värde av 592 miljoner kronor. I snitt handlade det om att man lurats på 370 000 kronor.

Annons

– Telefonbedrägerier är vanligt förekommande och som i Finansinspektionens fall (läs vår artikel Lätt för kriminella att utnyttja myndighetsnummer till investeringsbedrägerier), när folk blir utsatta för investeringsbedrägerier, är inte spoofade telefonnummer det allra vanligaste. Man kan bli lurad i tron att man investerar sina pengar någonstans; man blir hänvisad till fejksidor där man kan se att investeringarna växer och man har då fortsatt kontakt med dessa ”rådgivare”. Först när man vill plocka ut vinsten börjar problemen. Då bryts all kontakt och i en del av de fallen, cirka 15 procent av alla fall, blir man kontaktad igen av någon som lovar att man kan få tillbaka dessa pengar, och det är just det FI:s nummer har använts till. Bedrägerier sker med en stegvis ökning och när man är väl inne kan man hunnit satsa flera miljoner, säger Lotta Mauritzson, Brottsförebyggare, på Nationellt bedrägericenter på Polismyndighetens Nationella operativa avdelningen, NOA.

Bilden av en stegvis ökning delar Lars Malmström, avdelningschef för Konsumentavdelningen på Finansinspektionen som, i en relaterad med separat intervju, säger att det finns två viktiga saker att ta hänsyn till när det gäller investeringsbedrägerier: det handlar om en långsam eskalerande process och alla kan drabbas.

– Den ena är att bedrägerier börjar med ett lågt belopp och det gör att väldigt många känner sig utvalda och känner att det är möjligt att tjäna pengar men fastnar man på kroken kan de bli stora belopp flera, från flera hundra tusen upp till två miljoner. Den andra är att det inte är en speciell kategori av personer som drabbas, inte bara rika, eller bara outbildade, utan det verkar tyvärr vara lätt att bli lurad oavsett vilken bakgrund man nu har, säger han till Realtid.

Annons

Hittills under 2020 har totalt 11076 bedrägerier genom social manipulation anmälts. Av dessa var totalt 1144 investeringsbedrägerier, vilket är en ökning med 16 procent i jämförelse med samma period förra året. I augusti månad har däremot antalet anmälda investeringsbedrägerier minskat med 13 procent i jämförelse med föregående månad, en fortsättning på en nedåtgående trend som hållit sig sedan i maj.

Under 2020 har även totalt 2 949 befogenhetsbedrägerier anmälts vilket motsvarar en ökning med 34 procent jämfört med samma period förra året. Vishing, röst-phishing, anger NBC som anledningen till ökningen av befogenhetsbedrägerier.

– Investeringsbedrägerier och romansbedrägerier är väldigt lika. De har funnits en längre tid men tidigare träffades man. De senaste åren har dessa exploderat med olika typer av annonser på sociala medier där man marknadsför något framgångsrikt sätt att få sina pengar att växa och man har använt sig av kända personer som ansiktet utåt. Nätet är plattformen där man kan få tag i nya potentiella brottsoffer, säger Lotta Mauritzson.

Annons

Socialt bedrägeri

BRÅ definierar socialt bedrägeri, även kallat social engineering, på följande sätt:
En form av missbruk av förtroenderelation. Gärningspersonen initierar kontakt med en person och förmår denne att begå eller låta bli att begå en handling genom att utnyttja en förtroenderelation, i syfte att ge ekonomisk vinning till gärningspersonen. Inkluderad i denna kategori är romansbedrägerier, investeringsbedrägerier, befogenhetsbedrägerier samt ’annan typ’.

Investeringsbedrägeri

BRÅ definierar investeringsbedrägeri på följande sätt:
Gärningspersonen vilseleder en person att investera i något (till exempel finansiella instrument eller företag) som inte existerar, inte har något värde, har lägre värde än utlovat eller är väldigt svårt att värdera, i syfte att ge ekonomisk vinning till gärningspersonen.

Befogenhetsbedrägeri

BRÅ definierar befogenhetssbedrägeri på följande sätt:
Gärningspersonen kontaktar en person/organisation/ett företag och utger sig för att ha befogenheter, till exempel utger sig för att vara ekonomichef på det utsatta företaget, eller banktjänsteman på den utsattes bank, och därigenom förmår den kontaktade till handling som ger ekonomisk vinning till gärningspersonen. Exempelvis så kallade vd-bedrägeri.

Polisens nationella bedrägericenter (NBC)

NBC arbetar nationellt med analys, brottsförebyggande åtgärder, metodutveckling och samordning i syfte att minska bedrägeribrottsligheten i Sverige.

Annons