Finans

Stor nedskrivning av bokförda värden i Ratos

I samband med offentliggörandet av bokslutet för tredje kvartalet kommer Ratos att genomföra nedskrivningar på 1,7 miljarder av bokförda värden.

Uppdaterad 2016-10-14
Publicerad 2016-10-14

Sammantaget förväntas nedskrivningen av goodwill och andelar i intresseföretag hänförligt till moderbolagets ägare uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nedskrivningen är hänförlig till portföljbolagen Aibel, AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint och Jøtul. Den sammantagna nedskrivningen hänförligt till moderbolagets ägare förväntas uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor varav cirka 1,1 miljarder kronor är hänförligt till nedskrivning av Aibels bokförda värde. Det exakta beloppet för nedskrivningen kommer att fastställas i tredje kvartalets bokslut och belasta Ratoskoncernens nettoresultat.

–  Vissa av våra bolag verkar i tuffa marknadsförhållanden och visar en svag resultatutveckling. För att återspegla bolagens marknadsförutsättningar anpassar vi våra bokförda värden. Som aktiva ägare arbetar vi kontinuerligt med respektive bolagsledning för att stärka respektive bolags långsiktiga konkurrenskraft. Nedskrivningen påverkar inte gällande helårsutsikter för den totala portföljens sammantagna operativa resultatutveckling som förväntas vara något lägre än föregående års resultat, justerat för Ratos ägarandel, säger Lars Johansson, tf vd Ratos, i pressmeddelandet.

Platsannonser