FinansNyhet

Stor minskning av kortbedrägerier 2020 – med hjälp av PSD2

Pete Linforth från PixabayPete Linforth från Pixabay
Foto: Pete Linforth från Pixabay
Publicerad

Tack vare en stor minskning i kortbedrägerier under 2020 minskade det totala antalet anmälda bedrägeribrott med 11 procent i fjol. 

Marlène Sellebråten

Minskningen av bedrägeribrott under 2020 har ingen tydlig koppling till pandemin i och med att nedgången började redan i januari månad, detta enligt ny data från Polisens Nationella Bedrägericenter, NBC. Till stor del förklaras nedgången i bedrägeribrottsligheten genom att antalet kortbedrägerier, vilka utgjorde 45 procent av de totala anmälningarna 2020, minskade med 25 procent. Även ökningen av investeringsbedrägerier avstannade under perioden med en ökning om endast 1 procent jämfört med 2019. Bedrägerier genom social manipulation ökade däremot stort, med hela 23 procent, och utgjorde 9 procent av bedrägeribrottsligheten. Befogenhetsbedrägerier ökade ännu kraftigare, med 29 procent. 

Polisens Nationella Bedrägericenter, NBCKälla: Polisens Nationella Bedrägericenter, NBC

PSD2 ledde till en minskning av kortbedrägerier utan det fysiska kortet (CNP) 

Kortbedrägerier stod alltså för 45 procent av den anmälda bedrägeribrottsligheten under 2020, varav kortbedrägerier utan det fysiska kortet utgjorde 38 procent. Antalet kortbedrägerier utan det fysiska kortet minskade med 24 procent, en nedgång som NBC delvis förklarar med införandet av det europeiska betaltjänstdirektivet PSD2. Även kortbedrägerier med det fysiska kortet minskade i fjol, med 8 procent.

Annons

Investeringsbedrägerier: virtuell valuta och sociala medier

På en en relativt låg och stabil nivå från 2009 fram till 2016, började investeringsbedrägerier öka 2017. Då handlade dessa främst om bedrägerier genom spekulation i en akties upp- och nedgång på kort tid. Under senare åren har investeringsbedrägerier främst utgjorts av bedrägliga investeringsupplägg i virtuell valuta, ofta via annonsering i sociala medier. Hela 75 procent av investeringsbedrägerier 2020 hade en internationell anknytning. Det är främst män, 56 procent av totalen, som anmäler investeringsbedrägerier. Snittåldern är 56 år. 

Polisens Nationella Bedrägericenter, NBCKälla: Polisens Nationella Bedrägericenter, NBC

Annons