Jonas Svensson, vd för EY i Sverige (mitten) från den nationella finalen av EY Entrepreneur Of The Year. Fotograf: Teodor Axlund.
Revision

"Stor efterfrågan på våra tjänster"

"Vi har en verksamhet som går bra inom alla affärsområden, den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta. Vi har redan varit framgångsrika på marknaden under innevarande räkenskapsår och väntar med spänning på besked på flera stora anbud". Det säger Jonas Svensson, vd på EY i Sverige, till Realtid. 

Publicerad 2018-02-14

Jonas Svensson, vd på EY i Sverige, kommenterar:

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– Det har varit ett mycket bra och framgångsrikt år för oss. EY har fortsatt att utvecklas genom ett stort framtidsfokus och satsning på prioriterade branscher. Vi har strukturerat om våra finansiella tjänster, EY:s Financial Services-organisation i Norden blev en del av EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika), för att ytterligare stärka vårt fokus på finanssektorn. Vi har lanserat den digitala redovisningstjänsten EY Access för små och medelstora bolag, en tjänst där vi kombinerar den senaste digitala tekniken med den breda kompetens som våra redovisningskonsulter har. Under hösten har vi genomfört sex regionfinaler av vår entreprenörsutmärkelse EY Entrepreneur Of The Year och som fått stor uppmärksamhet i hela landet. Något annat vi gjort under året är att engagera oss i Jobbsprånget, ett praktikprogram för nyanlända akademiker. Via Jobbsprånget annonserade vi ut tre praktikplatser, vi tycker det är extra roligt att en av dem gick till en anställning hos oss. Vi arbetar utifrån vårt syfte ”Building a better working world” och vill visa att EY som företag bidrar till ett bättre samhälle. Många av våra medarbetare har utöver sin vanliga arbetsinsats, med stöd av EY, bidragit till vår vision genom att delta i volontärarbete i vårt samhälle.  

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?

– En utmaning är rekrytering och hitta rätt kompetens. Vi har anställt 600 nya medarbetare under 2017. Vi lyckas genom att alltid anstränga oss för attrahera och behålla de bästa medarbetarna, till exempel genom att arbeta mycket med studentrelationer och erbjuda spännande och utmanande arbetsuppgifter för våra medarbetare. För övrigt sker det många förändringar i branschen. Digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen är nu en del av vårt sätt att arbeta och dessa påverkar oss positivt både i form av hur vi arbetar men också i erbjudandet till våra kunder. 

Har ni sett nya kundmönster under 2017?

– Vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster. Våra kunder påverkas av ökad digitalisering och olika samhällsförändringar, men även höga krav på hållbarhet. Kunderna gör en digital resa och vi hjälper dem med den digitala omställningen. Den accelererande utvecklingen innebär även att våra kunder får nya behov. Vi ser att våra rådgivningstjänster växer eftersom kunderna behöver fokusera på det som de är bra på och ta hjälp med annat, exempelvis strategi och utveckling, men även riskhantering och kvalitetssäkring.

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

– Den digitala utvecklingen som leder till förändring inom många delar av vår bransch, inte bara inom revision utan också inom skatterådgivning, transaktioner och rådgivning. Vi ser att digitalisering, automation och robotisering kommer att göra en del tjänster enklare. Kundernas behov kommer därmed ändras och det blir mer fokus på analytisk förmåga och högre kvalitetskrav. En annan trend vi ser är att det blir allt viktigare att kunna attrahera och behålla rätt kompetens. Vi ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Ytterligare en trend är att det blir allt mer betydelsefullt att skapa värde för både kunder och samhället. 

Vad händer hos er under 2018? 

– Vi har en verksamhet som går bra inom alla affärsområden, den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta. Vi har redan varit framgångsrika på marknaden under innevarande räkenskapsår och väntar med spänning på besked på flera stora anbud. Eftersom vi har en mycket positiv utveckling är rekryteringsbehoven stora och vi planerar att anställa cirka 600 medarbetare under 2018. Inom revision sker stora förändringar på grund av automatiseringen och robotiseringen, och inom andra affärsområden ser vi framför oss stark tillväxt i takt med att vi fortsätter växa inom områden som strategi, operationella förbättringar och transaktioner. I januari fortsatte vi med att uppmärksamma framgångsrika entreprenörer i och med den nationella finalen av EY Entrepreneur Of The Year i Stockholms stadshus. I samband med finalen arrangerade vi för första gången EY Entrepreneur Of The Year Forum, ett forum för att inspirera entreprenörer. Ett mycket lyckat och uppskattat initiativ. Några som deltog var Annie Lööf och Isabella Löwengrip tillsammans med flera kända entreprenörer.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in