Lincoln International etablerade sig i Norden genom köpet av svenska Navigo Partners. Nu fungerar Stockholmskontoret som en landningsplatta för de internationella sektorteamen, säger Nordenchefen John Hamilton. Foto: Montage/Lincoln International.
Lincoln International etablerade sig i Norden genom köpet av svenska Navigo Partners. Nu fungerar Stockholmskontoret som en landningsplatta för de internationella sektorteamen, säger Nordenchefen John Hamilton. Foto: Montage/Lincoln International.
Bank

”Stor efterfrågan på nordiska kvalitetsbolag”

Lincoln International är specialiserad på global försäljning av medelstora bolag. Etableringen i Sverige innebär en större exponering av nordiska bolag gentemot internationella köpare, berättar Nordenchefen.

Publicerad 2019-10-14

Lincoln International är en amerikansk investmentbank med årliga intäkter på motsvarande cirka 3 miljarder kronor med 21 kontor runt om i världen. Rådgivning till riskkapitalbolag som vill sälja bolag står för ungefär två tredjedelar av koncernens hela verksamhet.

Banken bildades för 20 år sedan och har successivt etablerat sig på alla större marknaderna. Till Norden kom banken först förra året i samband med förvärvet av corporate finance-firman Navigo Partners. 

Vad innebar Lincolns köp av Navigo Partners?
– Aktivitetsnivån har ökat väsentligt. Det är inte riktigt jämförbart, nu är vi fler anställda och vi jobbar som del av en internationell organisation. Stockholmskontoret fungerar som en landningsplatta för de internationella sektorteamen, säger Nordenchefen John Hamilton.

Navigo Partners hade vid uppköpet cirka tio anställda och verksamheten har inom ramen för Lincoln utökats till runt 15 personer. De är alla baserade i Stockholm men kan de lokala språken, inklusive finska. De Norden-baserade rådgivarna är generalister, men arbetar i transaktionsprojekten alltid nära Lincolns branschspecialister, som finns inom områdena tjänster, industri, TMT (teknik, media och telekom), hälsovård, konsument och energi.

Lincoln har specialiserat sig på mellanstora bolag med transaktionsvärde på motsvarande cirka 500 miljoner kronor till 5 miljarder kronor. Globalt sålde Lincoln mer riskkapitalägda tillgångar i mellansegmentet än någon annan 2018 enligt analysföretaget Mergermarket. Under de senaste sex åren har Lincoln tillhört topp tre bland säljrådgivarna för mellanstora bolag. Även i Europa tillhör Lincoln topp tre för segmentet och i Tyskland är man nummer ett. I Norden befinner sig Lincoln ännu i en tidig uppstartsfas enligt John Hamilton.  

Varför har ni valt nischen rådgivare till säljare av bolag i mellansegmentet?
– Vår affärsmodell kretsar kring att vi har utbyggd kapacitet kring våra 21 kontor att hitta den bäst lämpade köparen oavsett var i världen de finns. När vi representerar nordiska klienter får vi hjälp med identifiering och köparkommunikation från våra kollegor runt hela världen. 

I storbolagssegmentet jobbar alla investmentbanker med specialister inom flera branscher, vilket däremot inte är så vanligt inom mellansegmentet, enligt John Hamilton:

– Det som är lite nytt är att vi jobbar på det sättet inom mellansegmentet, det är själva ‘edgen’ för Lincoln, i kombination med själva transaktionsvolymen. 

Förra året sålde banken 145 bolag, vilket är mer än de absolut flesta globalt, enligt John Hamilton.  

– Transaktionsvolymen ger en insikt och förståelse för hur bolag värderas och hur köpare agerar runt om i världen i de subsegment där vi är aktiva. Den insikten får man inte utan den transaktionsvolymen, säger John Hamilton. 

– Det finns en snöbollseffekt i det, transaktionerna så att säga graviterar till de organisationer som gör flest, helt enkelt därför att de sitter på kunskapen och likviditeten i det marknadssegmentet där vi befinner oss, fortsätter han. 

Samarbetet inom organisationen innebär också att Lincoln utanför Norden dagligen kommer med förslag på tillgångar som ska säljas, där nordiska bolag kan vara relevanta som köpare. 

– Det är ett stort transaktionsflöde som vi placerar varje år. Från Norden försöker vi hitta svenska eller nordiska tagare till de här tillgångarna. Vi är i kontinuerlig dialog med många av de större nordiska multinationella bolagen som har en konsolideringsstrategi. 

Kommer merparten av intäkterna i Norden från tillgångar som kommer från övriga Lincoln eller där nordiska bolag är säljare?
– Jag lägger större delen av min tid på nordiska bolag som är säljare, men det är klart att det kommer in bolag i min inkorg varje dag från utanför Norden.

Merparten av transaktionerna i Norden sker inom sektorerna tjänstebolag, verkstadsbolag och hälsovård. 

– Vi tror att det här är den bästa modellen för att nå den köparen som i slutänden är beredd att betala mer än någon annan. Det finns en stor efterfrågan lokalt på nordiska kvalitetsbolag, men om man vill hitta den där slutköparen som är beredd att betala lite mer, då kan vår modell leverera ett sådant utfall. 

Förra året var enligt John Hamilton ett exceptionellt bra år för M&A-marknaden för nordiska bolag i mellansegmentet. I år är volymen något lägre än jämfört med förra året, men han betecknar marknaden som fortsatt god. 

– Det finns en hel del orosmoment men M&A-marknaden är fortfarande mycket hälsosam. För oss fortsätter tillväxten kraftigt även i år. 

Vilken bedömning gör du för marknaden nästa år?
– Jag upplever inte att det är någon större förändring eller tveksamhet i marknaden. Det är ett fortsatt väldigt stort intresse från investerare att investera i nordiska tillgångar. Vid en avmattning kan säljarna komma att avvakta lite, men där är vi inte ännu. 

Även om transaktionsmarknaden som helhet i Norden minskar något i år jämfört med förra året är detaljerna enligt John Hamilton minst lika intressanta:

– Många industrisegment tuffar på med hög hastighet, exempelvis industri eller tjänstebolag i kombination med mjukvara, där finns ett väldigt stort intresse och stor aktivitet. 

Däremot har vissa branscher strukturell motvind, vilket är en viktigare aspekt än en väntad konjunktkuravmattning, enligt John Hamilton: 

– En del undergrupper till huvudsektorerna har fallit marknaden ur smaken och blivit trögrörliga. Där det finns stora strukturella förändringar är det svårare att göra transaktioner eftersom osäkerheten är hög om hur industristrukturerna kommer se ut om några år, ett exempel är inom handeln. 

Bland de globala konkurrenterna nämner han William Blair, Rothschild och RW Baird. Bland dessa konkurrenter finns Rothschild också i Norden, men även London-baserade team från de andra större globala konkurrenterna. Dessutom finns även de stora affärsbankerna och investmentbankerna i Norden som tuffa konkurrenter. 

– Vi tror att det kommer bli mer aktuellt att använda ett Norden-baserat team, inte minst för att man kan serva ledningsgrupperna i transaktionsbolagen på lokalt språk och med lokalt exekverings-team, säger John Hamilton och tillägger: 

– Vi tror väldigt mycket på vår produkt. Men det är klart att det är en mogen och väletablerad marknad med väldigt duktiga konkurrenter. 

Lincolns intäkter i Norden kommer hittills uteslutande från rådgivning till säljande bolag. Från och med nästa år väntas även intäkter från en kreditrådgivningsprodukt som håller på att lanseras. Tjänsten värdering av större riskkapitalbolags tillgångar, inklusive administrativ rapportering, väntas också marknadsföras i Norden nästa år.

Platsannonser