Finans Nyhet

Stopp för statliga utförsäljningar

Publicerad

Näringsutskottet vill stoppa försäljningen av statens aktier i SBAB, Posten Norden och Telia Sonera.

Utskottet vill också att Vattenfall förblir helstatligt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står bakom förslaget medan regeringspartierna reserverat sig, enligt ett pressmeddelande från riksdagen.

Riksdagen har tidigare ställt sig bakom att minska statens ägande i de tre bolagen. Nu föreslås att den rätten återkallas.

Utskottets majoritet anser att staten i stället bör använda SBAB för att öka konkurrensen på bankmarknaden. Utskottet vill inte heller att regeringen börsnoterar Posten Norden. När det gäller Telia Sonera anser utskottet att bolaget äger så viktig IT-infrastruktur i form av accessnätet att regeringen bör återkomma med förslag om hur det ska kunna separeras från Telia Soneras övriga verksamhet.

Annons

Socialdemokraterna i näringsutskottet är förstås nöjda med att deras och Miljöpartiets motion har vunnit gehör.

”Vattenfall ger varje år mycket stora bidrag till statskassan. Företaget förvaltar också viktiga gemensamma naturresurser. Rätt styrt kan Vattenfall vara ett oerhört kraftfullt energipolitiskt verktyg och skärpa Sveriges konkurrenskraft genom en snabbare energiomställning”, skriver Lars Johansson, talesperson för S.

Annons