Finans Nyhet

Stopp för robotbyten av fonder

Publicerad

Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att hitta en teknisk lösning för att stoppa robotstyrda massbyten av fonder.

Realtid.se

Någon lagändring anses inte behövas.

Bytena anses hota hela pensionssystemet, eftersom massbytena skapar likviditetsproblem i de fonder som berörs.

Pensionsmyndigheten ska nu ta fram en tidsplan för när stoppet ska vara genomfört och kommer att ge aktörerna ”rimlig tid” att ställa om sin verksamhet, enligt TT.

Annons
Annons