FinansNyhet

Stockholm Exergi låter hållbarhetskriterier styra bankräntan

Hammarbyverket Hammarbyverket
Hammarbyverket Foto: Stockholm Exergi
Publicerad

Stockholm Exergies 3 miljarder kronor stora lånelöfte hos SEB, Swedbank och Danske Bank ska framöver justeras enligt fyra hållbarhetskriterier.

Marlène Sellebråten

Stockholm Exergi har omförhandlat villkoren för energibolagets 3 miljarder kronor stora  långfristiga lånelöfte hos SEB, Swedbank och Danske Bank så att bankräntan årligen kan justeras 2,5 baspunkter uppåt eller nedåt baserat på fyra hållbarhetskriterier, där Stockholm Exergi ska ha uppnått fördefinierade förbättringar. Målen ska följsa upp årligen och räntan justeras ned med 2,5 baspunkter vid en måluppfyllelse på minst 80 procent, eller upp med 2,5 baspunkter vid en måluppfyllelse på under 40 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

– För oss är det här upplägget positivt eftersom det ger oss ännu ett incitament för att nå våra mål. Dessutom vill vi gärna bidra till att etablera det här sättet att finansiera hållbar utveckling. På obligationsmarknaden har gröna obligationer gått från en nisch till att dominera helt för vissa branscher i Sverige på bara fem år. Det är viktigt att det är lättare att finansiera hållbar verksamhet än ohållbar, säger Emma Rönnmark, CFO på Stockholm Exergi, i en presskommentar.

– De mål vi har i våra nya lånekriterier är relevanta för vår strategi som bolag. Det är områden där vi har handlingsplaner och tydliga ambitioner att uppnå dem. Det övergripande målet för Stockholm Exergi är att ha en klimatpositiv verksamhet år 2025, så vi är minst sagt vana vid ambitiösa och utmanande mål.

Annons

Kriterierna är antal betydande miljöstörningar, antal olyckor som leder till sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar (LWIF), koldioxidutsläpp per ton behandlat avfall samt antal avtal om värmeoptimering som hjälper kunderna att spara energi.

SEB har agerat som hållbarhetskoordinator.

Annons