Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region, tror ändå att Nordea blir kvar i Sverige. Foto: Pressbild
Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region, tror att Nordea blir kvar i Sverige. Foto: Pressbild
Bank

Stockholm Business Region: Liten risk för Nordea-flytt

Nordea blir med största sannolikhet kvar i Sverige. Det tror Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region. "Jag är en gammal man och hört sådant här snack länge", säger Zetterberg som ser få fördelar med en Helsingforsetablering.

Uppdaterad 2017-03-30
Publicerad 2017-03-30

Nordea varnar för att lämna Sverige om ett regeringsförslag blir verklighet. Förslaget, som nu är ute på remiss, går ut på en höjd och förlängd resolutionsavgift för finansiella institut.

Men Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region, tror inte att det blir någon Nordea-flytt.

– Det är inte första gången en bank eller ett företag säger att man ska lämna landet när det kommer något regeringsförslag som man ogillar. Det är vanligt med den här typen av utspel, säger han till Realtid.se och fortsätter:

– Jag är en gammal man och har hört sådant här snack länge. För 16 år sedan hotade Nordea med att flytta för att de inte fick bygga igen en gata utanför sitt huvudkontor.

Starka ägarintressen i Finland

Olle Zetterberg säger att han har förståelse för att banken agerar som den gör, eftersom skatteförslaget kan påverka intjäningsförmågan. Många har pekat ut Helsingfors som ett hett alternativ till Stockholm. Men Zetterberg är skeptisk till ortsvalet.

– Det finns stora plusfaktorer med att finnas i Nordens finansiella centrum Stockholm. Helsingfors finansmarknad är mycket mindre. Men jag är också medveten om att det finns starka ägarintressen på andra sidan Östersjön, säger han.

Om en Nordea-flytt verkställs kan det få långtgående negativa konsekvenser för Stockholm som marknadsplats och finansstad, tror Zetterberg.

– Vi vill se så många huvudkontor som möjligt i Stockholm och vill såklart att Nordea stannar. Banken har dessutom en stark ställning i finanssammanhang och operarar i hela Norden. Försvinner Nordea så minskar också antalet högkvalificerade personer i finansbranschen. Vi får även se en nedgång i antalet transaktioner och i den ekonomiska aktiviteten generellt, eftersom banken har många kunder i Sverige. Så totalt sätt minskar ju snurren i ekonomin, säger han.

"Påverkar inte våra hemmamarknader"

I ett mejl till Realtid.se vill Nordeas presschef Petter Brunnberg ändå tona ner eventuella konsekvenser.

"Till en början finns inget beslut om någon flytt. Om en flytt skulle bli aktuell handlar det om flytt av det administrativa sätet och inte något som påverkar verksamheten på någon av våra hemmamarknader eller våra fortsatta digitala satsningar", skriver han.

Olle Zetterberg tolkar kommentaren som att ledningen i så fall försvinner från Stockholm. Och med den ryker mycket av utvecklingen av finansiella tjänster och det övergripande policy-arbete, tror han.

Hur hanterar Stockholm Business Region flytthotet?

– Det är inte så mycket vi kan göra utan det här ligger på riks- och regeringsnivå. Vi jobbar med andra saker. Till exempel hjälper vi till med bostadslösningar. Bostadsbristen i Stockholm är ett stort problem och många företag har svårt att hitta rätt kompetens på grund av det.

Ser du några fördelar med en Nordea-flytt?

– Ja. Det lösgör kompetent personal som kan gå in i andra företag. Det är till exempel stor efterfrågan på programmerare i Stockholm. När Skype nu lägger ned sin verksamhet i Sverige så sugs ju deras personal snabbt upp av andra bolag. Men alla sitter ju å andra sidan inte programmerar på en bank.

En stor systemviktig bank kan också skapa stora bekymmer för staten när det stormar på finansmarknaden.

– När Nordea var illa ute efter finanskrisen 2008 så hade nog inte regeringen något emot att ansvaret för den banken gick till något annat land. Jag minns att dåvarande finansminstern [Anders Borg] gick ut i media och sa att Nordea gav honom dålig nattsömn.

Platsannonser