Annons Annons

Stjärnförvaltarna: ”Så hamnade vi i topp i en tuff marknad”

Uppdaterad 2020-10-21
Publicerad 2020-10-21

Hej Fredrik och Magnus. Ni förvaltar tillsammans med Emil Nordström Nordic Cross Total Return Bond Fund, en företagsobligationsfond som klarat sig mycket bra trots vårens turbulens. Varför är det attraktivt att investera i en företagsobligationsfond idag?

Det är en spännande och vital marknad som ständigt växer med nya bolag som betalar tillfredsställande räntepåslag över traditionellt räntesparande. Företagsobligationer är ett av få tillgångsslag som just nu överhuvudtaget kan erbjuda positiv löpande avkastning då traditionellt räntesparande i princip har spelat ut sin roll med den förda nollräntepolitiken.

Fonden har nyligen fyllt tre år, berätta om hur det har varit att förvalta en företagsobligationsfond under den här perioden?

Vi har jobbat i den här marknaden i över 10 år. De sista tre åren har på sätt och vis varit de mest händelserika och spännande. Det har varit en väldigt varierande marknad med periodvis stark riskaptit och periodvis extrem turbulens. Med så varierande marknadsförutsättningar är det så klart en väldigt tacksam period för placerare att utvärdera företagsobligationsfonder. Det blir helt enkelt uppenbart vilka strategier som fungerar och vilka som underpresterar under stökiga marknadsförhållanden.

Vad är det som utmärker fonden jämfört med alla andra företagsobligationsfonder? 

Vi har designat fondens strategi efter de utmaningar och möjligheter som vår marknad erbjuder. Fonden har en strategi som gasar och bromsar utefter rådande marknadsförutsättningar. Det innebär att investerare kan få lite extra avkastning under de långa perioderna av låg marknadsturbulens som ofta präglar marknaden, samtidigt som fonden snabbt kan bromsa in när turbulensen ökar. Slutligen tillåter vår strategi en stor andel likvida tillgångar som vi använder för opportunistiska investeringar under turbulenta marknader - som under våren när räntepåslag dramatiskt ökade i marknaden.

Fonden är en ”cross-over” fond som investerar både i high yield och investment grade. Det är en av få cross-over fonder som genererat positiv avkastning i år och som i skrivande stund också ligger i topp av samtliga räntefonder i Morningstar. Vad har varit fondens största framgångsfaktorer i år? 

Tack vare fondens strategi bromsade fonden sin exponering mot marknaden relativt snabbt i nedgången. Samtidigt gick vi in i vårens turbulens med en stor andel likvida medel som vi utnyttjade för att investera opportunistiskt. Vid de här lägena blir det snabbt trångt i dörren när många fonder behöver sälja liknande innehav samtidigt. Det uppstår då fantastiska möjligheter för fonder som håller en hög andel likvida medel. 

Under vårens turbulens stängde många företagsobligationer för uttag, varför ansåg ni er inte behöva stänga Total Return Bond Fund? 

Vår fondstrategi möjliggör en relativt stor likviditetsposition och ett fokus på obligationer som har bättre likviditet och stabilare kreditkvalitet. När vi gick in i vårens turbulens hade vi nästan 40 procent kassaekvivalenter och kände oss också bekväma med de värderingarna som vår tredjepartsvärderare tillhandahöll.

Efter våren kanske det är många som frågar sig hur den svenska företagsobligationsmarknaden mår, vad är er kommentar?

Bristande likviditet är ett globalt fenomen och inte bara uteslutande svenskt men med det sagt finns det delar av den nordiska high yield marknaden som kan klassas som ineffektiv. Det här skapar möjligheter för opportunistiska fonder. I skolan får man i lära sig att ineffektiva marknader leder till attraktiva möjligheter när värdet på en tillgång inte fullt ut avspeglas i priset. Det här är något vi tar fasta på och ser som en möjlighet snarare än risk. 

Vad tror ni om avkastningsmöjligheterna framöver?

Vi är konstruktiva optimister! Ingen eller negativ ränta på traditionellt räntesparande samtidigt som vi ser stark ekonomisk tillväxt både 2021 och 2022 ger bra förutsättningar för fonder som investerar i företagsobligationer. Vi känner oss också stärkta i vår strategi som kan dra nytta av såväl ineffektiva och turbulenta marknader som starka bulltrender.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placerats i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonden får använda derivat. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängligt på www.nordiccross.com.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in