Finans Nyhet

”Stillsamt” på Evlis corp

Publicerad

Finska investmentbanken Evli tappade kraftigt i corp-intäkter första halvåret. Andra avdelningar gick betydligt bättre.

Realtid.se

Evli intäkter inom corporate finance första halvåret i år sjönk med 58 procent jämfört med samma period 2010.

”Corporate Finance-enheten hade ett stillsamt första halvår jämfört med motsvarande period i fjol”, skriver banken i halvårsrapporten.

Intäkterna stannade på 2,5 miljoner euro med en förlust på 1,7 miljoner.

Annons

Evlig skriver dock i rapporten att ”enhetens orderstock ligger på en bra nivå”. Flera av de pågående uppdragen kan dock fördröjas om osäkerheten på marknaden håller i sig.

Evli gick betydligt bättre inom andra marknadssegment. Både inom aktiehandel och kaptialförvaltning förbättrades resultatet jämfört med 2010.

– Trots att skuldkrisen i Europa tillspetsades, utvecklades Wealth Management- och Markets-enheterna enligt förväntningarna och provisionsintäkterna låg på fjolårets nivå, säger vd Maunu Lehtimäki i en rapportkommentar.

Annons

Evli har fortsatt att växa med 18 personer under första halvåret, delvis genom förvärv. Under perioden ökades bland annat närvaron på optionsmarknaden genom bildandet av Evlig Options.

Enligt rapporten har Evli ingen exponering mot de krisande EMU-länderna. Inga kreditförluster rapporterades heller under perioden.

Annons