Annons

Annons

Procent.jpg

FRC: Dubbelt så stor ökning av revisionsarvodena för Big 4 jämfört med året innan.

Stigande intäkter för revision i Storbritannien

Enligt nya siffror från brittiska tillsynsmyndigheten FRC ökade Big4 sina revisionsintäkter med nästan sex procent 2016/17. Samtidigt gick intäkterna från rådgivning ned.

Det är den brittiska branschtidningen Accountancy Age som rapporterar om den senaste statistiken från Financial Reporting Council (FRC) – den brittiska tillsynsmyndigheten för bland annat revisorer.

FRC:s sammanställning visar att det samlade revisionsarvordet inom Big 4 steg med 5,7 procent under 2016/17, vilket är mer än en fördubbling jämfört med året innan, då motsvarande siffra låg på 2,7 procent.

Även bland revisionsbyråerna utanför de fyra största steg arvodena under förra året, men där är trenden jämnare. Årets ökning på 5,4 procent kan här jämföras med en ökning föregående år på 4,3 procent.

Annons

Annons

– Om man tittar på de 100 största firmorna, har nästan alla ökat sin omsättning under det senaste året, men när vi tittar på värdet av utfört arbete fortsätter Big 4 att dominera i det högre marknadssegmentet, säger David Grunberg, senior partner på Grunberg & Co, till Accountancy Age.

– För de här firmorna utanför Big 4 är det så gott som omöjligt att ta sig in i revisionens “magic circle” med uppdrag för de 100 största listade bolagen, och det är nästan lika svårt med de 350 största, säger David Grunberg.

Han ser inga tecken på att trenden med ökande intäkter på revisionssidan kommer att mattas av, tvärtom. Ökande krav på oberoende och högre risk för böter på grund av brister i revisionen, driver upp arvodena för att täcka de högre riskerna och därmed kostnaderna.

Samtidigt som revisionsarvodena gick upp i Storbritannien, gick intäkterna för rådgivning till revisionsklienter ned med 8,9 procent, inom Big 4. Utanför Big 4 var motsvarande nedgång 8,7 procent.

Sänkta intäkter för rådgivning till revisionskunder torde vara en effekt av EU:s nya reglering som sätter ett tak för hur mycket rådgivning man får sälja till en revisionskund.

David Grunberg säger till Accountancy Age att antalet nyregistrerade revisionsfirmor sjunker i Storbritannien och på Irland, till följd av striktare regelverk. Det innebär att EU:s nya regelverk, tvärtemot avsikten, lett till minskad konkurrens.

Den senaste statistiken från FRC visar att reformer behövs för att öka konkurrensen på revisionsmarknaden, slår David Grunberg fast.

Utöver bristen på konkurrens drivs kraven på reformer av revisionsbranschen på av en rad uppmärksammade företagsskandaler på senare tid i Storbritannien. 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons