Finans

Stigande börs bidrar till Skandia Liv:s avkastning

Skandia tradportfölj har stigit med 8,3 procent i genomsnitt de senaste fem åren.

Publicerad 2016-10-31

Skandias traditionella livportfölj hade en avkastning på 5,9 procent för årets tre första kvartal.

Fastigheter och alternativa investeringar var dominanta under de första sex månaderna men det tredje kvartalets störst bidragande orsak till avkastningen var stigande börskurser och kronans försvagning som ledde till att utländska tillgångar steg i värde, enligt livbolagets delårsrapport.

– Alla tillgångslag, även räntor, har bidragit till avkastningen hittills i år. Det visar på värdet av att ha en robust portfölj som klarar av att ge en god avkastning i skilda investeringsklimat. Hittills i år är det våra aktieinvesteringar på tillväxtmarknaderna som gett högst avkastning följt av våra investeringar i infrastruktur och råvaror, säger Hans Sterte, chef för Skandias kapitalförvaltning.

Koncernens förvaltade kapital uppgick till 593 miljarder kronor och har därmed stigit med från 571 miljarder vid årsskiftet.

Solvensgraden ligger oförändrad från årsskiftet på 167 procent.

Den första oktober höjde Skandia den ordinarie återbäringsräntan från tre till fem procent på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital.

– Att Skandia kan höja återbäringsräntan under nuvarande förutsättningar med låg ränta och svag global tillväxt är ett kvitto på att vi har ytterst kompetenta medarbetare på vår kapitalförvaltning. Vi ser också att kunderna visar fortsatt intresse för vår traditionella förvaltning och inflödet till kapitalförsäkringar har varit fortsatt högt, säger koncernchefen Frans Lindelöw i en kommentar.

Platsannonser