Fastigheter

Stenvalvet köper fastigheter för halv miljard

Stenvalvet förvärvar samhällsfastigheter för en halv miljard kronor i Jönköping, Storstockholm och Växjö. "Det är helt i linje med vår strategi", säger Sara Östmark, vice vd och affärsutvecklingschef.

Uppdaterad 2019-07-02
Publicerad 2019-07-02

– Vi finns gärna i regionstäder. Växjö och Jönköping där vi också har kontor är viktiga för oss. Utanför storstadsområdena är det kortare beslutsvägar vilket passar oss bra, säger Sara Östmark.

Bland fastigheterna som ingår i avtalet finns drygt 15 000 kvadratmeter skola, boende för äldre och dessutom myndighetskontor.

– Det är helt inom segmentet. I dagsläget har vi inte möjlighet lämna mer information än så, säger Sara Östmark.

Hon vill inte avslöja vem säljaren är eller om förvärvet sker från ett privat företag eller offentlig verksamhet. 

– Vi kan berätta mer efter sommaren eller i höst, säger Sara Östmark.

Stenvalvet äger, förvaltar och utvecklar just samhällsfastigheter. Bolaget äger ett hundratal fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. Bland storägarna finns institutionella investerare som Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

70 procent av beståndet berör stat, kommuner och regioner. Bland de största hyresgästerna återfinns Domstolsverket och Polisen. Stenvalvet har också hyresgäster som friskolor och privata vårdgivare.

Platsannonser