Johan Bråkenhielm, transaktionschef på Stendörren, är glad över köpet av fastighetsportföljen
Johan Bråkenhielm, transaktionschef på Stendörren, är glad över köpet av fastighetsportföljen
Fastigheter

Stendörren köper fastigheter från Profi

Stendörren Fastigheter köper fastighetsportfölj i Bromma och Spånga till ett värde av 921 miljoner kronor.

Uppdaterad 2018-06-20
Publicerad 2018-06-20

Stendörren Fastigheter AB förvärvar, via två helägda dotterbolag, en portfölj bestående av totalt sex fastigheter i stadsdelarna Bromma och Spånga i Stockholm. Tillträde planeras till den 2 juli 2018.

Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 389 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 921 miljoner kronor. 

Årshyresvärdet, fullt uthyrt, uppgår till cirka 83 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till 57.635 kvadratmeter och uthyrningsgraden är för närvarande drygt 91 procent med en genomsnittlig duration om cirka tre år. 

Förvärvet finansieras med upptagande av säkerställd bottenfinansiering hos Danske Bank avseende fem fastigheter och en fastighet hos Swedbank, samt via ett nyligen emitterat 3-årigt obligationslån, framgår det av pressmeddelandet från Stendörren.

Tillträdet av dessa sex fastigheter gör att Stendörrens uthyrbara area ökar med 9 procent, fastighetsvärdet med 14 procent medan förvaltningsresultatet beräknas öka med cirka 17 procent på årsbasis, motsvarande en ökning från cirka 6 kronor per aktie till cirka 7 kronor per aktie.

- Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i expansiva Bromma och Spånga. Området gynnas starkt av de många infrastruktursatsningarna avseende framförallt förbättrad kollektivtrafik och har sedan tidigare ett starkt företagsklimat. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde, säger Stendörrens vd Fredrik Brodin.

- Fastigheterna ligger samlade vilket passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd. Vi har redan flera fastigheter i området och genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare och skapar positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning, säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

Profi Fastigheter skriver att fastigheter nu säljs i en "portföljaffär då affärsplaner och målsättningar uppfyllts".

- I det bestånd vi nu avyttrar har vi fullföljt vår affärsplan att bygga ett attraktivt och starkt kluster i Ulvsunda. Det känns bra att lämna över det fortsatta ägandet till Stendörren som har stor erfarenhet av liknande fastigheter vilket är positivt för våra hyresgäster. Vad gäller utvecklingen av Spånga Center känns det också bra att lämna över stafettpinnen till Stendörren som kommer slutföra det arbete vi påbörjat, säger Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter.

Platsannonser

Logga in