Juridik

Staten utreder delningsekonomi

En offentlig utredning ska bland annat genomlysa lagstiftningen på området.

Uppdaterad 2016-03-09
Publicerad 2016-02-17

Under de senaste åren har delningsekonomin vunnit mark i rasande fart – flera traditionella sektorer, bland annat inom finans- och kreditgivningssektorn, utmanas av olika tjänster som gör det lättare för privatpersoner att vända sig till andra privatpersoner i stället för etablerade företag.

Men samtidigt som trenden vuxit sig populär har den gett upphov till en del frågetecken.

Nu har regeringen tillsatt Karin Bradley, forskare vid Institutionen för samhällsplanering och miljö på Kungliga Tekniska Högskolan, som offentlig utredare av flera frågor som rör delningsekonomin.

I direktiven ingår att hon ska göra en kartläggning av modeller som underlättar eller möjliggör olika transaktioner där privatpersoner till exempel säljer finansiella tjänster eller tillgångar.

Dessutom ska hon utreda vilken juridisk ställning användare av delningsekonomins tjänster har i olika lägen.

Karin Bradley ska också genomlysa lagstiftningen på området och, om det krävs, föreslå lagändringar på bland annat marknads- och förmögenhetsrättens område och avseende tvistlösning.

Platsannonser

Logga in