Uber är ett av världens största bolag inom delningsekonomin. Bolaget värderas till 60 miljarder dollar. Foto: Pressbild/Uber
Uber är ett av världens största bolag inom delningsekonomin. Bolaget värderas till 60 miljarder dollar. Foto: Pressbild/Uber
Finans

Staten ska informera allmänheten om delningsekonomi

Konsumentverket får i uppdrag att upplysa konsumenter om delningsekonomi och vad det innebär. Myndigheten ska också följa utvecklingen i sektorn noga. Det föreslår den statliga utredningen om delningsekonomin i Sverige.

Uppdaterad 2017-04-03
Publicerad 2017-04-03

I dag onsdag presenterades resultatet av Finansdepartementets utredning kring delningsekonomin och som letts av KTH-forskaren Karin Bradley. Den har nu överlämnats till regeringen och ska ut på remiss.

Delningsekonomi inkluderar bland annat kordtidshyrning av bostäder, bilar eller föremål. Men också samåkning eller tjänster som förmedlas mellan privatpersoner via en plattform. Bolagen Uber och Airbnb är några giganter i sektorn som år 2015 omsatte 130 miljarder kronor globalt.

Men bara omkring 10 procent av Sveriges befolkning har testat delningsekonomi – och de har i regel bara gjort det någon enstaka gång, enligt utredningen. De flesta är mellan 18 och 29 år och bor i en storstad. Åtta av tio är nöjda med sin affär, men samtidigt uppger många att de känner sig osäkra kring vad det innebär att handla direkt med andra privatpersoner. Genom ökad information till allmänheten hoppas regeringen att fler ska våga dela.

"En brist"

"Plattformarna är inte så bra på att informera om rättigheter, skyldigheter och skattekonsekvenser. Det är främst de som driver delningsekonomiska plattformar som ska informera användarna i sådana frågor. Men även staten har ett ansvar för information till befolkningen om mer delningsekonomi är en önskad utveckling", skriver regeringen i en kommentar.

– Det är en brist att det i Sverige saknas en branschorganisation för plattformar i delningsekonomin. Den skulle kunna verka för bättre information, begripliga användarvillkor och jämförbara betygsystem; det skulle gynna både plattformarna och användarna, säger regeringens särskilda utredare Karin Bradley, i ett pressmeddelande.

Två förslag

Utredningen kommer fram till två tydliga förslag:

Den föreslår dels att Konsumentverket får i uppdrag att informera och vägleda privatpersoner om vad delningsekonomiska transaktioner innebär.

Men också att Konsumentverket och Konkurrensverket i samråd med andra berörda myndigheter under tre år ska följa delningsekonomins utveckling i ett användarperspektiv. Konsumentverket ska särskilt bevaka plattformar som bryter mot förordningar.

Skatteverket ser risker

Skatteverket har tidigare pekat på risker för skattefel i delningseknomin. De flesta transaktioner inom sektorn kräver nämligen att privatpersoner själva uppger sina inkomster i deklarationen.

Det kan leda till att Skatteverket går miste om kontrolluppgifter. Bolag som har sitt säte utomlands försvårar inhämtningen ytterligare. Myndigheten efterfrågar därmed, i linje med Finansdepartementets förslag, bättre information till allmänheten och aktörer inom delningsekonomin.

Kan urholka skattebasen

Om delningsekonomin växer sig riktigt stor så riskerar den på sikt att urholka skattebasen, enligt Skatteverket. Myndigheten har dock hittills inte sett några sådana tendenser.

Anledningen: Bolagen inom delningsekonomin måste betala socialavgifer till utöfrare som verksamma inom Sveriges gränser. Det gäller även om de är etablerade utomlands och inte har så kallat fast driftställe i Sverige.

Delningsekonomi

Det finns ingen entydig definition av begreppet delningsekonomi.

En vanlig definition är dock att det rör sig om transaktioner där underutnyttjade tillgångar säljs, hyrs ut, samägs eller samnyttjas, via en digital marknadsplats.

Och transaktionen inkluderar en tillhandahållare, en utförare och en konsument. Men det kan även röra sig om erbjudanden av tjänster.

Globalt omsatte delningsekonomin år 2015 cirka 130 miljarder kronor, enligt en rapport från PWC. Omsättningen väntas till 2.700 miljarder kronor år 2025.

Källor: Finansdepartementet och Skatteverket

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in