Annons

Annons

Nordic_Cross_AM.JPG

Team Nordic Cross Asset Management. På bilden överst från vänster, Joakim Stenberg, Mikael Hanell, Mats Andersson, Ulf Strömsten. Sittandes från vänster, Fredrik Tauson, Sebastian Udden och Magnus Nilsson. På bilden saknas Emil Nordström.

Startar med över en miljard i förvaltat kapital

Nordic Cross Asset Management har fått tillstånd från FI att förvalta alternativa investeringsfonder och diskretionära investeringsportföljer. Fonderna förvaltade vid starten den 22 augusti över 1 miljard kronor.

Nordic Cross grundades år 2016 av Caram och ett antal nyckelpersoner från Catella Fonder. Nordic Cross ingår i Caram-gruppen som ägs av private equity bolaget Altor.

Den 17 augusti fick Nordic Cross Asset Management tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder och diskretionära investeringsportföljer.

Fonderna Nordic Cross Stable Return och Nordic Cross Total Return Bond Fund hade vid starten den 22 augusti över 1 miljard kronor allokerade från ett tjugotal professionella investerare.

Annons

Annons

Under hösten 2017 kommer ytterligare en fond, Nordic Cross Small Cap Edge, att lanseras, framgår det av ett pressmeddelande.

Fonderna förvaltas av Ulf Strömsten, Mikael Hanell, Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström som har bakgrund från Catella eller Carnegie.

- Vi uppfattar att vi ligger rätt i tiden med alternativa dagligt handlade UCITS-fonder med tydlig ESG-profil. Vi har verkligen fått en bra respons av investerare som också hjälpt oss att utforma vårt erbjudande, säger Ulf Strömsten, CIO Nordic Cross Asset Management

Caram

Caram har mer än 22 miljarder euro i förvaltat kapital. Förutom Nordic Cross består gruppen av C WorldWide, Carnegie Fonder, Optimized Portfolio Management och Caram Investment Solutions.

Nordic Cross Stable Return

Fonden är en aktivt förvaltad alternativ multistrategifond med delmandat inom räntor, aktier och derivat. Fonden investerar huvudsakligen i Norden och hanterar risk genom korta positioner och derivat. Fonden förvaltas av Ulf Strömsten, Mikael Hanell, Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström.

Nordic Cross Total Return Bond Fond

Fonden är en aktivt förvaltad alternativ räntefond med fokus på Norden med inslag från övriga Europa. Investeringar sker huvudsakligen i obligationer med bättre kreditkvalitet. Kredit- och ränterisk hanteras via derivat. Fonden förvaltas av Fredrik Tauson, Magnus Nilsson och Emil Nordström

Nordic Cross Small Cap Edge

Fonden är en aktivt förvaltad alternativ aktiefond med fokus på nordiska småbolag. Huvudstrategin är lång/kort aktier och fonden hanterar risk genom korta positioner och derivat. Fonden förvaltas av Mikael Hanell, Ulf Strömsten och Emil Nordström.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons