Rutger Arnhult. Foto: Klövern
Fastigheter

Starkt resultat från Klövern

Återigen redovisar Klövern ett rekordresultat där förvaltningsresultatet förbättrades med 6 procent. Bolagets styrelse föreslår en ökad utdelning.

Uppdaterad 2019-02-13
Publicerad 2019-02-13

I dag presenterar fastighetsbolaget Klövern bokslutskommunikén för 2018. Där framgår det att förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 1 344 miljoner kronor.

Intäkterna ökade med 7 procent till 3 250 miljoner kronor.

Driftöverskottet ökade med 8 procent till 2 170 miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till 3 688 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 3 211 miljoner kronor året innan.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 309 miljoner kronor, att jämföra med 1 913 miljoner kronor föregående år.

Styrelsen föreslår en ökad utdelning. Utdelningen för räkenskapsåret 2018 föreslås till 0,46 kronor per stamaktie och 20 kronor per preferensaktie, vilket kan jämföras med 0,44 kronor per stamaktie och 20 kronor per preferensaktie föregående år.

”2018 har på många vis varit ett helt otroligt år för Klövern. Återigen redovisar vi ett starkt resultat. Affärstempot har varit på topp. Uthyrningsmässigt har vi skördat nya framgångar och projektutvecklingen har fortsatt att skapa betydande värde. Under året har vi också etablerat Klövern internationellt genom förvärv i både Köpenhamn och New York”, säger vd Rutger Arnhult.

Klövern har även under 2018 förvärvat 34 018 591 stamaktier och 18 378 preferens­aktier av serie A, motsvarande 81,2 procent av kapitalet och 82,9 procent av rösterna i Tobin Properties. Bolaget konsolideras i Klövern ffrån och med den 4 april 2018.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in