Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank. Foto: Swedbank
Bank

"Starkt kvartal för Swedbank"

Swedbank rapporterar ett klart högre resultat än väntat för det tredje kvartalet. 

Uppdaterad 2020-10-20
Publicerad 2020-10-20

Swedbank rörelseresultat landade på 6.417 miljoner kronor i kvartalet. Förväntat var  5 276 miljoner kronor enligt Infronts analytikersammanställning.

– Swedbank levererade ytterligare ett starkt kvartal i osäkra tider, säger Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson i en skriftlig kommentar.

Tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020 innebar ett ägre ett lägre räntenetto till följd av lägre marknadsräntor. Banken rapporterar att intäkter från kort och kapitalförvaltning påverkar provisionsnettot positivt.

Räntenettot landade på  6 714 miljoner jämfört med 6 553 miljoner kronor under samma kvartal i fjol.

Syrelsen överväger fortsatt frågan om utdelning för 2019.

– Bankens finansiella ställning är stark och vi vill ge utdelning. Men vi följer utvecklingen och tar hänsyn till myndigheternas bedömningar och är uppmärksamma på hur pandemin utvecklas, skriver banken.

Swedbanks totala kostnader var 4 761 miljoner kronor och intäkterna landade på 11 604 miljoner kronor.

– De underliggande kostnaderna utvecklas enligt plan medan kostnaderna för åtgärder kring utredningar och juridisk rådgivning i anslutning till penningtvättsfrågorna fortsätter att vara låga jämfört med prognos, kommenterar Swedbank.

 

 

 

Platsannonser