Bank

Starkt kvartal av Landshypotek Bank

Nischbanken Landshypotek Banks rörelseresultat förbättrades med 22,7 miljoner kronor till 97,6 miljoner kronor under första kvartalet 2017.

Publicerad 2017-05-02

Landshypotek Bank presenterar i dag starka siffror i första kvartalsrapporten för 2017.

Rörelseresultatet, exklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner, uppgår till 97,6 miljoner kronor jämfört med 74,6 miljoner kronor.

Rörelseresultatet tyngs dock av nettoresultatet av finansiella transaktioner, vilket var 73,5 miljoner lägre jämfört med motsvarnade period föregående år. Med dessa inräknade visar banken rörelseresultat på 65,5 miljoner kronor, vilket var sämre är fjolårets 115,4 miljoner kronor.

Räntenettot under kvartalet förbättrades något till 185,5 miljoner kronor jämfört med 178,5 miljoner kronor under samma kvartal i fjol. Kostnaderna var lägre än under fjolårets första kvartal och uppgick till 90,1 miljoner kronor jämfört med 95,8 miljoner kronor.

– Vi står starka i vår utveckling för framtiden. Framtidsmöjligheterna har märkts när vi mött över 1500 kunder på regionmöten runt om i landet. Intresset var dessutom stort för vår kapitalemission, säger Liza Nyberg, vd för Landshypotek Bank.

Under kvartalet gjorde banken en emission av ett så kallat evigt förlagslån om 700 miljoner kronor. Intresset var stort med många investerare och snabb överteckning, enligt rapporten.    

Under kvartalet passerade banken också 12 miljarder kronor i inlåning.

– Vi har snabbt etablerat oss som en aktör på sparandemarknaden och fortsätter att växa. Tillväxten visar att det finns ett stort intresse för en bank med starka värden kopplat till svenska landsbygden. Vi har nu presenterat vårt bolån för marknaden och kommer att fortsätta introducera oss som en bredare bank, säger Liza Nyberg.

Platsannonser