Annons

Annons

Starkt halvårsresultat för tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden presenterade sent under torsdagskvällen rapport för första halvåret 2019. Resultatet visar en rejäl ökning.

AP3s resultat första halvåret 2019 uppgick till 36,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 11,2 miljarder kronor samma period i fjol.

– Det främsta bidraget till fondens resultat på 10,8 procent kommer från aktiemarknaden men även fondens fastighetsinvesteringar visade en fortsatt god värdeutveckling, säger Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden.

Avkastningen uppgick vid halvåret till 10,8 procent, jämfört med 3,3 procent samma period i fjol och fondkapitalet uppgick till 374,1 miljarder kronor, vilket var en ökning med cirka 33,5 miljarder kronor.

Annons

Annons

Fonden har avkastat 8,6 procent i genomsnitt pet år den senaste femårsperioden och 9,1 procent under den senaste 10-årsperioden.

Under första halvåret var avkastningen på AP3a portfölj o,8 procentenheter lägre än utvärderingsportföljen LSP (långsiktiga statiska portföljen), som endast består av likvida tillgångar.

”Aktievikten höjdes från 50 till 55 procent och samtidigt ökades andelen realobligationer och valutaexponering något. Detta påverkade dock inte fondens faktiska allokering. Under första halvåret då aktiemarknaden gått starkt har detta varit den främsta förklaringen till den sämre relativa avkastningen för AP3s portfölj i förhållande till LSP”, skriver vd Kerstin Hessius. 

Det framgår även att AP3 successivt har ökat antalet bolagsstämmor fonden röstar på. I år röstade fonden på cirka 1 000 stämmor, varav 75 svenska årsstämmor. 

38 procent av portföljen består av svenska aktier och resterande är utländska akter. 77 procent är noterade och 23 procent är onoterade.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons