Fonder

Starkt halvårsresultat för tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden presenterade sent under torsdagskvällen rapport för första halvåret 2019. Resultatet visar en rejäl ökning.

Uppdaterad 2019-08-23
Publicerad 2019-08-23

AP3s resultat första halvåret 2019 uppgick till 36,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 11,2 miljarder kronor samma period i fjol.

– Det främsta bidraget till fondens resultat på 10,8 procent kommer från aktiemarknaden men även fondens fastighetsinvesteringar visade en fortsatt god värdeutveckling, säger Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden.

Avkastningen uppgick vid halvåret till 10,8 procent, jämfört med 3,3 procent samma period i fjol och fondkapitalet uppgick till 374,1 miljarder kronor, vilket var en ökning med cirka 33,5 miljarder kronor.

Fonden har avkastat 8,6 procent i genomsnitt pet år den senaste femårsperioden och 9,1 procent under den senaste 10-årsperioden.

Under första halvåret var avkastningen på AP3a portfölj o,8 procentenheter lägre än utvärderingsportföljen LSP (långsiktiga statiska portföljen), som endast består av likvida tillgångar.

”Aktievikten höjdes från 50 till 55 procent och samtidigt ökades andelen realobligationer och valutaexponering något. Detta påverkade dock inte fondens faktiska allokering. Under första halvåret då aktiemarknaden gått starkt har detta varit den främsta förklaringen till den sämre relativa avkastningen för AP3s portfölj i förhållande till LSP”, skriver vd Kerstin Hessius. 

Det framgår även att AP3 successivt har ökat antalet bolagsstämmor fonden röstar på. I år röstade fonden på cirka 1 000 stämmor, varav 75 svenska årsstämmor. 

38 procent av portföljen består av svenska aktier och resterande är utländska akter. 77 procent är noterade och 23 procent är onoterade.

 

Platsannonser