Fastigheter

Starkt halvår för Magnolia

Magnolia Bostad fortsätter att växa, och aktien har noterats på Stockholmsbörsens huvudlista. Resultatet för första halvåret 2018 ökade med 40 miljoner till 139 miljoner kronor, visar halvårsrapporten.

Uppdaterad 2018-07-09
Publicerad 2018-07-09

Förutom att aktien har noterats på Nasdaq Stockholms huvudlista har bostadsbolaget också inlett samarbeten med flera nya partners och genomfört en rad förvärv och försäljningar.

Nettoomsättningen uppgick till 798 miljoner kronor under första halvåret 2018, vilket kan jämföras med 869 miljoner kronor under första halvåret 2017l. 

Rörelseresultatet steg till 206 miljoner kronor, jämfört med 147 miljoner kronor i fjol. Periodens resultat uppgick till 139 miljoner kronor, jämfört med 99 miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 3,60 kronor, jämfört med 1,63 kronor i fjol.

Magnolia Bostad har under det första halvåret i år avtalat om förvärv av 2 511 bedömda byggrätter, jämfört 5 825 under samma period i fjol. Antalet sålda boenden under perioden uppgick till 1 045, jämfört med 780 under första halvåret 2017.

Under det andra kvartalet i år sjönk dock resultatet för bolaget. Rörelseresultatet uppgick till 93 miljoner kronor, jämfört med 128 miljoner kronor under det andra kvartalet i fjol. Resultat per aktie uppgick till 1,45 kronor per aktie, vilket kan jämföras med 1,72 kronor för samma period i fjol.

“Magnolia Bostads strategi bygger i stor utsträckning på att utveckla långsiktiga samarbeten med starka partners inom de områden som är viktiga för vår verksamhet. Tidigare i år tecknade vi avtal med Skanska när det gäller ett helt nytt sätt att samarbeta kring utvecklingen av hållbara stadsdelar och bostadsområden.

Under det andra kvartalet har vi etablerat fyra nya strategiska samarbeten:

• Ramavtal med Heimstaden. Ramavtalet omfattar framtida försäljning
av 14 projekt, totalt cirka 5 300 boenden. Det gäller främst projekt i Stor-Stockholm och Öresundsregionen och det sammanlagda värdet uppgår till cirka 9,6 miljarder.
• Hotellsamarbete med Alecta kring fyra hotell i centrala lägen i Göteborg och andra svenska tillväxtregioner, sammanlagt cirka 1 000 rum.
• Samarbete med Derome Hus kring utveckling av stadsdelar och bostadsområden med inslag av radhus och småhus.
• Joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Tillsammans ska vi utveckla cirka 285 boenden i Nykvarn.

Alla dessa samarbeten bidrar till trygghet och stabilitet i Magnolia Bostads verksamhet och säkrar såväl köpare som utvecklingspartners på längre sikt”, skriver bolagets vd Fredrik Lidjan i halvårsrapporten.

Platsannonser