Evolution
Börs

Starkt fjärde kvartal för Evolution

Livecasinobolaget Evolution ökade rörelseintäkterna med 68 procent till 177,7 miljoner euro (106,0) under fjärde kvartalet.

Uppdaterad 2021-02-10
Publicerad 2021-02-10
 • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 115,6 miljoner euro, en ökning med 107 procent motsvarande en marginal om 65,1 procent (52,7)
 • Förvärvs- och omstruktureringskostnader uppgick till 19,4 miljoner euro.
 • EBITDA, inklusive engångsposter, ökade 72 procent till 96,2 miljoner euro (55,8), motsvarande en marginal om 54,2 procent (52,7)
 • Periodens resultat uppgick till 80,6 miljoner euro (46,8)
 • Vinst per aktie uppgick till 0,42 euro (0,26)

Januari-december 2020 (2019)

 • Rörelseintäkterna ökade med 53 procent till 561,1 miljoner euro (365,8)
 • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 351,6 miljoner euro (182,9), en ökning med 92 procent motsvarande en marginal om 62,7 procent (50,0)
 • Förvärvs- och omstruktureringskostnader uppgick till 19,4 miljoner euro
 • EBITDA ökade 82 procent till 332,2 miljoner euro (182,9), motsvarande en marginal om 59,2 procent (50,0)
 • Periodens resultat uppgick till 284,6 miljoner euro (149,7)
 • Vinst per aktie uppgick till 1,55 miljoner euro (0,83)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,68 euro per aktie (0,42)

– Evolution Live hade ett starkt fjärde kvartal med en tillväxt på 51 procent jämfört med samma period 2019. Jag är särskilt tillfreds över att vi fortsätter att se en positiv trend gällande spelarantal och engagemangsnivåer. Vår nuvarande förväntan är att nå marginalnivån i fjärde kvartalet 2020 också för helår 2021, säger vd Martin Carlesund i en rapportkommentar.

– Vi verkar nu med den gemensamma övertygelsen att produktinnovation är nyckeln till framgång och med kreativiteten, kompetensen och erfarenheten från båda organisationerna som vi nu har under ett tak kan vi arbeta tillsammans för att utveckla nya och spännande produkter.

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in