Annons

Annons

Starkt bokslut för Skandia

42 miljarder kronor (22) har tillförts till kundernas försäkringskapital som återbäringsränta.

Totalavkastningen för traditionell förvaltning uppgick till 5,3 (13,6) procent under året, medan femårsgenomsnittet uppgick till 7,2 procent. Koncernens förvaltade kapital uppgick vid årsskiftet till 571 miljarder kronor, jämfört med 548 miljarder kronor föregående år.

42 miljarder kronor (22) har tillförts till kundernas försäkringskapital i form av återbäringsränta. Från 1 februari 2016 uppgår återbäringsräntan till 4 procent.

– Vi summerar 2015 som ytterligare ett mycket starkt år för Skandia. I tider när andra aktörer delar ut stora belopp till sina aktieägare känns det fantastiskt att kunna dela ut 42 miljarder kronor till de egna kunderna. Under året har också mycket kraft ägnats åt att stärka positionen som ett långsiktigt sparbolag med fokus på den svenska marknaden, säger Frans Lindelöw, Skandias koncernchef, i en kommentar till rapporten.

Annons

Annons

Den svenska, traditionella portföljen stod för 385 (366) miljarder kronor och svensk fond- och depåförsäkring för 145 (141) miljarder kronor.

Koncernens utlåning landade vid årsskiftet på 46,6 miljarder kronor, jämfört med 42,4 miljarder kronor föregående år, exklusive den norska bankverksamheten som börsintroducerades under 2015.

Solvensgraden blev 167 (161) procent och den kollektiva konsolideringsgraden 106 (116) procent vid årsskiftet.

Inbetalda premier uppgick till 41 637 (39 393) miljoner kronor för koncernen varav inbetalda premier för traditionell förvaltning på den svenska marknaden blev 23.142 (21 347) miljoner kronor.

Den viktade nyförsäljningen för sparförsäkringar på den svenska marknaden uppgick till 4.932 (4.731) miljoner kronor, varav försäljningen av traditionellt förvaltad försäkring stod för 3 356
(3.301) miljoner kronor och försäljningen av fond-och depåförsäkring för 1.576 (1 431) miljoner kronor.

Under 2015 har Skandia fokuserat på att ytterligare stärka bolagets position som ett långsiktigt sparbolag, genom avyttring av danska livförsäkringsbolaget Skandia Livsforsikring A A/S och den planerade överlåtelsen av portföljen inom barn- och olycksfallsförsäkring till Moderna försäkringar.

I november börsnoterades Skandiabanken Norge, vilket gav en nettovinst på 1,7 miljarder till bankens sparare.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons