Fastigheter

Starkt bokslut av Corem

Corems förvaltningsresultat ökar med 37 procent och förvärv för 2,2 miljarder har gjorts under 2016. 

Realtid.se
Uppdaterad 2017-02-21
Publicerad 2017-02-21

Corem rapporterar ökade hyresintäkterna med 19 procent till 723 miljoner kronor, jämfört med 607 miljoner kronor 2015. Driftsöverskottet ökade med även det med 19 procent till 574 miljoner för 2016, jämfört med 481 miljoner året innan.

Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 276 miljoner kronor, jämfört med 201 miljoner kronor 2015.

Värdeförändringar fastigheter uppgick till 498 miljoner (265) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -101 mkr (114).

Resultat efter skatt uppgick till 915 miljoner, jämfört med 800 miljoner för 2015, vilket motsvarar 11,76 kronor per stamaktie (10,00).

"Ännu ett år med rekordresultat i Corems snart 10-åriga historia. Resultatet före skatt visar på 1.017 mkr kronor jämfört med fjolårets 905 mkr, något vi nått genom starkt förbättrat förvaltningsresultatet i kombination med positiva värdeförändringar av fastighetsbeståndet", skriver vd Eva Landén i sitt vd-ord.

Under perioden har 35 fastigheter förvärvats till ett fastighetsvärde om 2.186 miljoner kronor och värdet på fastighetsportföljen ökade med nästan 3 miljarder kronor och uppgick till 10.667 miljoner jämfört med 7.776 miljoner kronor. Corem ökade sitt bestånd i region Syd med förvärv i Malmö och Helsingborg.

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 1,75 kronor per stamaktie (1,50), samt 10,00 kronor (10,00) per preferensaktie att betalas ut med 2,50 kronor (2,50) per kvartal.

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in