Annons

Annons

Starkt bokslut av Besqab

Bostadsutvecklaren stärker byggrättsportföljen och föreslår höjd utdelning.

Vd Anette Frumerie kommenterar bokslutet som det bästa helårsresultatet hittills.

–Vi kan glädjande summera ett år av stark utveckling för Besqab. Under året har vi stärkt vår byggrättsportfölj, rekryterat nya medarbetare och med hög lönsamhet levererat efterfrågade bostäder till marknaden. Besqab gör sitt bästa helårsresultat hittills. Vi jobbar vidare mot att bli ett ännu bättre Besqab, skriver vd Anette Frumerie i ett pressmeddelande.

Vid segmentsredovisning ökar både intäkter och rörelseresultat kraftigt, vilket enligt bolaget ger en mer rättvisande bild då projekten vinstavräknas successivt.

Annons

Annons

Enligt segmentsredovisningen ökade periodens intäkter till 1.684,1 miljoner kronor (1.474,9) och rörelseresultatet till 347,7 miljoner (277,3).

Redovisning enligt IFRS sker vinstavräkning efter färdigställande.

Enligt IFRS minskade intäkterna till 1.206,9 miljoner kronor för 2016 jämfört med 1.409,3 för 2015. Rörelseresultatet uppgick till 277,6 miljoner, något högre än 2015 (275,4). Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgick till 58,8 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 261,5 miljoner (261,2) motsvarande 16,91 kronor per aktie.

I december tecknade Besqab avtal om förvärv av drygt 300 byggrätter i attraktivt läge vid Solna Centrum. Detaljplanearbete pågår.

Vid utgången av året uppgår antalet bostäder i pågående produktion till 776 varav 87 procent är sålda eller bokade. Under 2016 produktionsstartades 456 bostäder, varav 54 avser vård- och omsorgsbostäder.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 6,50 kr per aktie, jämfört med 5 kronor året innan.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons