Kvarteret Nyttan i Sundsvall. Ett av Castellums och dess vd Henrik Saxborns mest nordligt belägna fastighetsinnehav i Sverige.
Fastigheter

Starka siffror i Castellums halvårsrapport

Fastighetsbolaget Castellums hyresintäkter, förvaltningsresultat och resultat per aktie steg ordentligt under första halvåret 2017. Nettouthyrningen slog rekord.

Uppdaterad 2017-07-13
Publicerad 2017-07-13

Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2017 uppgick till 2,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med hyresintäkter på 1,8 miljarder kronor under motsvarande period i fjol.
 
Förvaltningsresultatet uppgick till drygt 1,2 miljarder kronor, jämfört med drygt 0,8 miljarder i fjol, vilket är en förbättring med 9 procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,6 miljarder kronor, jämfört med 0,8 miljarder i fjol. Det motsvarar 9,69 kronor (4,32) per aktie.

– Castellum redovisar på nytt ett starkt resultat och en god tillväxt, säger koncernchefen Henrik Saxborn i en kommentar till rapporten.

– Vi slår rekord när det gäller nettouthyrning – både vad avser våra utvecklingsprojekt och vårt befintliga bestånd. Detta har åstadkommits genom en stark hyresmarknad och fantastiska insatser av alla våra medarbetare.

– Jag är fortsatt positiv. Effekterna av hög aktivitet i egna projekt, årets starka uthyrningstakt, förflyttningen av portföljen samt utfallet av synergier på kostnadssidan bådar gott för framtiden – förutsatt att inga dramatiska omvärldshändelser stör bilden.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 76 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en uthyrningsbar yta på 4,4 miljoner kvadratmeter. Bolaget äger fastigheter från Sundsvall i norr till Köpenhamn i söder.

Platsannonser

Logga in