Swedbanks vd Birgitte Bonnesen är nöjd med storbankens första kvartalsrapport för året.
Bank

Starka siffror från Swedbank

Intäkterna ökade med 1 procent och räntenettot med 5 procent under första kvartalet i år, visar delårsrapporten. "Vår starka finansiella ställning ger oss de förutsättningar vi behöver för att leverera på våra ambitiösa planer de närmaste två åren”, kommenterar Swedbanks vd Birgitte Bonnesen.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-04-24
Publicerad 2018-04-24

Swedbank redovisar intäkter på drygt 10,7 miljarder kronor under årets första tre månader. Det kan jämföras med intäkter på drygt 10,6 miljarder under samma kvartal i fjol, en ökning med 1 procent. Det visar bankens delårsrapport som presenteras på tisdagsmorgonen.

Räntenettot uppgick till knappt 6,3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med knappt 6,0 miljarder kronor under fjolårets inledning. Det är en ökning med 5 procent.

De totala kostnaderna ökade till knappt 4,2 miljarder kronor, jämfört med 4,0 under första kvartalet 2017. En ökning med 4 procent.

Resultatet efter skatt hamnade på 5,0 miljarder kronor jämfört med 5,1 miljarder i fjol, en minskning med 2 procent. Jämfört med sista kvartalet i fjol ökade dock vinsten efter skatt med 6 procent.

Några av de viktigaste punkterna i storbankens delårsrapport är att de ökade utlåningsvolymerna gav stöd åt räntenettot, lägre bidrag från kapitalförvaltning och kort tyngde provisionsnettot, nettoresultat finansiella poster har gynnats av högre efterfrågan på räntesäkringsprodukter samt att kostnadsutvecklingen legat i linje med förväntningarna.

Kärnprimärkapitalrelationen stärktes och uppgick till 24,8 procent vid utgången av det första kvartalet. Det kan jämföras med 24,2 procent ett år tidigare.

“Året har börjat med en hög aktivitetsnivå. Vi har lanserat flera produkter och tjänster för att förbättra kundupplevelsen och öka effektiviteten. I vår svenska bankverksamhet kan våra kunder nu ansöka om och direkt få lånelöften beviljade digitalt. Mer än hälften av lånelöftena för såväl bolån som konsumentkrediter är nu helt digitala. Samtidigt ser vi att en allt större del av vår försäljning sker genom våra digitala kanaler”, skriver Birgitte Bonnesen i vd-kommentaren och fortsätter:

“Vårt finansiella resultat var starkt i kvartalet. Utlåningsvolymerna till såväl privatpersoner som företag växte på alla våra hemmamarknader medan marginalerna överlag var stabila. Provisionsintäkterna var lägre till följd av väntade säsongseffekter inom kortbetalningar och kapitalförvaltning medan värdepappersprovisioner sjönk som en konsekvens av mindre gynnsam börsutveckling. Valutaeffekter och högre kundaktivitet inom räntederivat stärkte resultatet."

Läget på bostads- och bolånemarknaden kommenteras på följande sätt i vd-ordet:

“Utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden har fortsatt att vara i fokus under kvartalet. Den pågående prisanpassningen har i stora delar av landet gått in i en stabilare fas. Det ger goda förutsättningar för att fokus nu ska riktas mot hur det behov av billigare bostäder som framförallt finns i storstadsregionerna ska mötas. Som banken för de många hushållen står vi beredda att finansiera dessa projekt.”

Platsannonser