Annons

Annons

Starka siffror från Magnolia

Magnolia Bostad inleder 2018 med starka siffror. Både omsättningen och resultatet ökar kraftigt. “Efter den rekordstarka avslutningen på 2017 inleder vi 2018 med ytterligare ett bra kvartal”, kommenterar vd:n Fredrik Lidjan.

Nettoomsättningen uppgick till 532 miljoner kronor under det första kvartalet 2018. Det kan jämföras med 77 miljoner kronor under samma period i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till 113 miljoner kronor, jämfört med 20 miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt uppgick till 80 miljoner kronor, jämfört med -3 miljoner kronor.

"Nettoomsättningen består till största delen av intäkter från fastighetsförsäljningar", skriver bolaget som även påpekar att resultatökningen huvudsakligen förklaras av de genomförda fastighetsförsäljningarna.

Annons

Annons

Resultatet per aktie uppgick till 2,14 kronor, jämfört med -0,05 kronor per aktie under samma period i fjol.

Bolaget har under perioden avtalat om förvärv av 26 bedömda byggrätter (700) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 333 stycken (130).

“Vi fick under kvartalet ett kvitto på marknadens förtroende för oss, då vi emitterade ytterligare 200 miljoner kronor inom ramen för ett av våra befintliga obligationslån. Obligationsemissionen placerades framgångsrikt i huvudsak bland svenska investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder. Emissionslikviden kommer främst att användas till Magnolia Bostads fortsatta expansion. Trots att vi har haft en generellt svagare bostadsrättsmarknad under en tid konstaterar vi ett fortsatt intresse för att köpa bostäder i våra projekt”, skriver Fredrik Lidjan i vd-kommentaren till rapporten.

Magnolia ska också etablera närvaro i Göteborg under 2018.

“För att fortsätta utveckla vår lokala närvaro kommer vi att etablera ytterligare ett kontor, denna gång i Göteborg. Detta blir vårt tredje kontor efter Stockholm och Helsingborg. Vi ser fram emot att få en permanent närvaro i Göteborg som är centrum i en intressant och expansiv del av Sverige. Vi planerar etableringen under året”, skriver Fredrik Lidjan.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons